Dorpsondersteuning

Wat doen de dorps ondersteuners?

Uitgangspunt is
dat de inwoners met al hun vragen op het gebied
van welzijn, zorg en thuis blijven wonen bij hen
terecht kunnen. De dorpsondersteuner vormt
de schakel tussen de hulpvragers enerzijds
en formele hulp (maatschappelijk werk, Wmo,
opvoedondersteuning e.d.) en informele hulp
(vrijwilligerswerk, mantelzorg) anderzijds. Voorop
staat daarbij het behouden en verbeteren van de
zelfredzaamheid en zelfbeschikking van mensen
die op een of andere manier hulp nodig hebben
en daar zelf niet uit komen.