Kijk op de Toekomst

“In de ‘Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft ’ nemen wij je mee langs de belangrijkste thema’s die in ons dorp spelen. Op ieder thema hebben we een werkgroep geformeerd waarin naast leden van het Dorpsinitiatief andere betrokken inwoners zitten. Per thema geven we de belangrijkste doelen voor de komende jaren en schetsen we de werkwijze om deze doelen te bereiken.

Onze ‘Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft ’ is een dynamisch document. We leunen niet achterover als het ringbandje door het rapport is gegaan. We blijven samen met onze dorpsgenoten vernieuwen, aanpassen en veranderen met maar één doel: een mooie toekomst voor ons prachtige Borkel & Schaft!

Aico Visschers
Voorzitter Dorpsinitiatief Borkel & Schaft Januari 2020″

Kijk op de Toekomst 2022:

Kijk op de Toekomst 2020: