Nieuws

30.01.2024

De Winterwandeling ‘Kauwen & Sjouwen’ van afgelopen zondag 28 januari ’24, was een groot succes!

Met zo’n 120 mensen uit Borkel en Schaft en omgeving, hebben we een leuk rondje gelopen én nog wat kunnen eten, drinken en bijbuurten. Kijk hier naar het filmpje hoe het er uitzag op deze zonnige winterdag!

Loop je volgend jaar ook mee?

01.02.2022

Besluitvoering Uitvoeringsprogramma Plan Dommelland – DorpsInitiatief & Werkgroepen Buitengebied, Biodiversiteit en Verkeer

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari ’22, heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Plan Dommelland met ruime meerderheid vastgesteld. Dit is inclusief een amendement dat onderzoek naar de veiligheid van de kano-opstapplaats aan de Peedijk van fase 2 naar fase 1 is gehaald. Daarnaast heeft de wethouder de uitdrukkelijke toezegging gedaan dat het onderzoek naar parkeren in B&S zo snel als mogelijk wordt opgepakt. Daarvoor zoekt hij de nauwe samenwerking met de werkgroep verkeer.

Ook zijn er twee moties aangenomen, verzoeken van de raad aan het college. Eén om een Milieu Effect Rapportage in fase 1 van de uitvoering te doen en één om een nulmeting naar de stand van de natuur te doen om goed te kunnen monitoren wat de effecten van alle maatregelen van het programma zijn. Deze laatste motie is een direct gevolg aan de oproep van onze werkgroep biodiversiteit.

Meer informatie over het uitvoeringsprogramma, de amendementen, moties en de raadsvergadering, zijn te vinden op de gemeente site.

December 2021

Visiedocument Plan Dommelland – Werkgroep Buitengebied

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Buitengebied deelgenoment aan de diverse werksessies die door de Gemeente Valkenswaard waren georganiseerd in het kader van het Plan Dommelland. Dit heeft geresulteerd in een visiedocument wat in september ’21 afgerond is en waarin de punten zijn vastgelegd die in de werksessies naar boven zijn gekomen. Dit visiedocument is daarmee een sluitstuk van het traject burgerparticipatie vanuit Borkel & Schaft, zoals dat is toegepast binnen plan Dommelland.

Deze visie is op 23 september besproken in de themabijeenkomst van de gemeenteraad en is daar goed ontvangen. Hierover is op de gemeente website meer informatie is te vinden

Dorpsondersteuners in Borkel & Schaft

Vanaf september heeft Borkel & Schaft 3 Dorpsondersteuners – zorg voor het dorp, door het dorp

Binnenkort meer informatie hierover, voor nu alvast contactgegevens:

+31 6 53585969

dorpsondersteuningbes@gmail.com

Mama café in D’n Teut

Woensdag 8 september ’21 start het mamacafe in Dorpshuis d’n Teut. Ben jij een (aanstaande) ouder en wil je kennismaken met andere ouders in Borkel en Schaft onder het genot van een kopje koffie of thee, dan ben je van harte welkom op woensdagmorgen vanaf 10.30 u.De koffie is voor eigen rekening en voor iets lekkers wordt gezorgd. Wij hebben er zin in. Tot woensdag! Connie en Angeline

11 mei 2021

Beplanting aan het pad naar de Malpie

Hebben jullie het ook gezien? De gemeente Valkenswaard realiseert in overleg met de Werkgroep Biodiversiteit een bij- en vlindervriendelijke zone aan de Pater Aartslaan. Het pad vanaf de parkeerplaats naar het bos heeft inmiddels een heel ander aanzicht gekregen. Aan de linkerkant zijn meer dan 300 struiken geplant en enkele appel en perenbomen evenals een walnotenboom.  Aan de rechterkant wordt de berm nog ingezaaid met een veldbloemen mengsel. De officiële opening van deze zone is op 20 mei, Wereld Bijendag. Er zal dan een insectenhotel geplaatst worden en de kinderen van de lagere school kunnen dan ook hun opgekweekte zonnebloemplantjes planten. 

Online Bier-proeverij – Proosten op school!

06.12.2020

Sint Tunnis peejke

Zin om een heerlijke wandeling te maken door ons dorp? Download dan hier de route van het nieuwe Sint Tunnis peejke

05.11.2020

Heel Borkel bakt

Beste inwoners van Borkel en Schaft,

Op zaterdag 21 november organiseren we “Heel Borkel Bakt”.

Geheel volgens de huidige maatregelen rondom Corona.

Zie hieronder de flyer met alle informatie

Volgende week zal deze flyer ook huis-aan-huis in het dorp worden bezorgd.

Doen jullie ook mee met onze gezellige activiteit?

Mocht jij in Borkel & Schaft iemand op het oog hebben die het leuk zoud vinden om een baksel te ontvangen, dan horen we dat graag via info@dorpsinitiatiefbes.nl

Blijf gezond!

05.10.2020

Wie o wie komt ons bestuur versterken?💪 Check onderstaande vacature en neem snel contact met ons op!

02.09.2020

Garage sale

Voor de zevende achtereenvolgende keer wordt er een garageverkoop in Borkel en Schaft georganiseerd!De garageverkoop vindt plaats op: Zondag 20 September van 10.00 tot 15.00 uur.Wilt u meedoen?? Dan kunt u zich vanaf nu opgeven op mailadres Garageverkoop B&S <garageverkoopbes@hotmail.com>.Opgeven kan tot 13 September.LET OP: ook niet-dorpsbewoners kunnen zich weer opgeven als deelnemer, maar dienen wel een adres in Borkel en Schaft op te geven waar zij hun waar willen gaan verkopen.ZEGT HET VOORT…….!!!!!!!!

18.07.2020

Doe mee met ‘Jongeren Aan Zet in Crisistijd’

Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar? En wil je iets doen deze zomer? Je talenten ontdekken en inzetten voor anderen? Doe dan mee met “Jongeren aan Zet in Crisistijd”. Aan het eind van het project ontvang je als vrijwilligersvergoeding een cadeaubon van 50 euro. Die kan je besteden bij verschillende lokale partners (winkels en horeca in Valkenswaard) binnen 1 jaar na uitgifte.

Wat ga je doen?
Allerlei leuke dingen! We organiseren o.a. een ‘Summerschool EHBO’. Daar kun je EHBO-workshops volgen. Verder organiseer je verschillende sport- en spelactiviteiten samen met een begeleider bij zwembad de Wedert. Daarnaast kan je op de woensdagmiddagen helpen bij het activiteitenprogramma ‘’Breek de Week Kids’’. We sluiten het project af met een leuke activiteit en een barbecue!

Aanmelden
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan uiterlijk 22 juli aan bij buurtsport@valkenswaard.nl. Naam en leeftijd vermelden is voldoende.

13.07.2020

Bijeenkomst RES (de regionale Energie Strategie)

20 juli zal er in de Teutenzaal te Borkel en Schaft een bijeenkomst georganiseerd worden door de gemeente voor genodigden

Eind mei is de concept RES tot stand gekomen. Op 4 juni is vervolgens een webinar georganiseerd waarin de concept RES is toegelicht. Dit webinar kunt u terugkijken op www.metropoolregioeindhoven.nl. Ook is er een overzicht gemaakt van de vragen die gesteld zijn, met de antwoorden daarop. Mogelijk heeft u na het lezen en bekijken hiervan nog steeds vragen over de concept-RES. Die vragen kunt u stellen in de bijeenkomst op 20 juli

Degene die een brief hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden voor 13 juli. De bijeenkomst is gepland in de zomerperiode, waardoor u mogelijk op vakantie bent. Helaas was dit niet anders mogelijk. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn en hebt u toch vragen dan kunt u deze ook schriftelijk stellen of telefonisch contact opnemen.

De concept RES vormt een tussenstap richting RES 1.0 die in het voojaar 2021 gereed moet zijn. In het proces richting RES 1.0 krijgen alle inwoners de mogelijkheid om betrokken te worden. De exacte invulling en opzet hiervoor is nog niet bekend, u wordt hierover geïnformeerd.

Gemeente Valkenswaard

25.05.2020

Update behouden basisschool St Servatius

Vanavond hebben we samen met de MR en de werkgroep school een overleg gehad. Morgen gaat een afvaardiging van deze groep met de gemeente in overleg.

Wij zijn ervan overtuigd dat er een passende oplossing gaat komen om het onderwijs voort te zetten in ons dorp.

Ben jij (toekomstige) ouder en wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar info@dorpsinitiatiefbes.nl

22.05.2020

Brandbrief nav de aangekondigde sluiting basisschool

Lees via onderstaande link onze brandbrief over de aangekondigde sluiting basisschool St Servatius. Deze brief is naar het college en de gemeenteraad gestuurd. We hebben volgende week overleg met diverse betrokken partijen waaronder de MR en de gemeente.

20.05.2020

Voortbestaan van Borkelse Basisschool Sint Servatius is ongewis

BORKEL EN SCHAFT – Het voortbestaan van basisschool Sint Servatius in Borkel en Schaft is onzeker. Onderzoek moet uitwijzen of en hoe de kleine dorpsschool vanaf volgend jaar zomer verder kan.

 Anneke Liebrand 20-05-20,  Bron: AD

Op de basisschool in Borkel en Schaft zitten nog 52 leerlingen en dat is te weinig voor een gezonde bedrijfsvoering, concludeert onderwijsstichting Skozok. De overkoepelende organisatie heeft de afgelopen jaren uit eigen middelen extra geld beschikbaar gesteld om het onderwijs op de school op peil te houden. Maar Skozok vindt dat het zo niet langer door kan gaan.  

De organisatie gaat daarom samen met de gemeente Valkenswaard en andere betrokken partijen onderzoeken hoe de toekomst van het onderwijs in Borkel er uit moet komen te zien. Het is de bedoeling dat daar voor het einde van dit kalenderjaar duidelijkheid over komt. Leerlingen krijgen in ieder geval ook komend schooljaar les op de St. Servatiusschool. 

Skozok kampt met dalende leerlingenaantallen 

Onderwijsstichting Skozok heeft dertig scholen in het zuidoostelijke deel van de Kempen. De organisatie kampt al jaren met dalende leerlingenaantallen. Op de tien Skozok-scholen in Valkenswaard is het aantal leerlingen sinds schooljaar 2013-2014 gedaald van 1902 naar 1687. Voor alle dertig scholen van Skozok gaat het om een afname van in totaal meer dan zeshonderd leerlingen in die periode.

Dit heeft volgens de onderwijsstichting invloed op de toekomst van de organisatie. Skozok geeft aan dat zij de afgelopen jaren in het eigen vermogen heeft gesneden om zo het aantal werknemers op peil te houden. Volgens de organisatie is het voor de toekomst nodig om andere keuzes te maken. 

Ze komt tot de conclusie dat voortzetting van de school in Borkel en Schaft in de huidige vorm niet houdbaar is. Het leerlingenaantal zakte de afgelopen tien jaar van 89 naar 52, volgens een prognose tot 2032 zou die daling ook in de toekomst doorzetten. Volgens Skozok komt hiermee de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in Borkel en Schaft onder druk te staan. 

Vertrouwen in voortbestaan basisschool

Het Dorpsinitiatief, dat zich inzet voor de leefbaarheid in Borkel en Schaft, is overvallen door het nieuws. ,,Wij zijn verrast dat Skozok de stekker er uit wil trekken”, zegt voorzitter Aico Visschers. ,,Volgens mij realiseren ze zich onvoldoende wat een impact het heeft op een klein dorp als je daar de school uitsnijdt.” Het Dorpsinitiatief zal er alles aan doen om de basisschool voor het dorp te behouden, verzekert hij. ,,De school is net als woningbouw een belangrijke basis voor het aantrekken van jonge gezinnen en de leefbaarheid in ons dorp.” 

De voorzitter van het Dorpsinitiatief heeft er vertrouwen in dat de basisschool kan blijven voortbestaan. Hij verwacht dat ook de gemeente en de hele Valkenswaardse politiek daar hun schouders onder zullen zetten. De fractie van het CDA heeft direct voorgesteld om het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Onderwijswethouder Mieke Theus geeft namens de gemeente aan: ,,We staan er voor om het onderwijs in Borkel en Schaft te behouden.”

06.05.2020

Bestrijding eikenprocessierups

Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups vindt u op: www.valkenswaard.nl/rups

25.04.2020

Biodiversiteit in Borkel & Schaft / Valkenswaard – help jij mee?

We wonen in een prachtige gemeente omgeven door bossen, beken, akkers, weilanden en veel groene bermen. Hoewel al dat groen er natuurlijk uitziet is de soorten rijkdom veel kleiner dan vroeger, toen bijvoorbeeld de bermen vol stonden met een verscheidenheid aan wilde bloemen. Het verdwijnen aan diversiteit in planten is er één van de oorzaken van dat de afgelopen 30 jaar meer dan 60% van alle insecten verdwenen is en dat het ook voor vogels en andere dieren veel moeilijker geworden is om voedsel te vinden. Dat is extra zorgwekkend als je je realiseert dat zo’n 75% van de plantensoorten, waaronder veel groenten en fruit soorten die we zelf eten, voor hun voortplanting sterk afhankelijk is van bestuivers zoals de bij. Wij hebben de bijen dus heel hard nodig.

Voor een sterke en vitale natuur zijn er meer plantensoorten nodig. Daar kan iedereen aan mee helpen. Niet alleen bermen en akkers, maar ook tuinen, balkons en bloembakken dragen bij. Iedere vierkante meter telt. Je kunt insecten op allerlei manieren een plezier doen. Bijen en vlinders hebben bijvoorbeeld voorkeur voor bepaalde planten, waaronder vlinderstruik, rode zonnehoed, lavendel, phlox, lupine, duizendblad, herfstaster, longkruid, en campanula  (klokjesbloem). De lijst is natuurlijk nog veel langer. Ook zijn er insectenvriendelijke bloemenzaadjes te krijgen (b.v via https://beefriendly.kro-ncrv.nl/) en te koop.

Door een of meerdere van bovenstaande planten neer te zetten of een zakje bloemen te zaaien dragen we bij aan een bloemrijk en bijvriendelijk Valkenswaard!

Op 22 april vindt de Nationale Zaaidag voor Bijen en Vlinders plaats, en op 20 mei de Wereld Bijen Dag. Veel geplande activiteiten kunnen ten gevolge van de Corona crisis niet doorgaan, maar bloemen zaaien en planten kunnen we met z’n allen nog wel.

Dorpsinitiatief Borkel en Schaft heeft onlangs een oproep geplaatst op Facebook om mensen te bereiken die de natuur een warm hart toedragen en willen meedenken en initiatieven ontplooien. Hieruit is een werkgroep ontstaan.  Heeft het thema biodiversiteit ook jouw interesse en wil je je aansluiten?  Stuur dan een berichtje naar info@ dorpsinitiatiefbes.nl

26.03.2020

Cordaad: Een luisterend oor voor iedereen.


In deze tijd van het coronavirus staan heel veel mensen op om elkaar te helpen. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn! 

Vanuit onze maatschappelijke rol als welzijnsinstelling willen wij ook een steentje bijdragen.

Vanaf maandag 30 maart start Cordaad Welzijn voor iedereen uit Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende met ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.

Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in contact komen met een vrijwilliger van Cordaad Welzijn die een luisterend oor biedt en met je meedenkt.  Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Ben jij of ken jij mogelijk iemand die hier gebruik van wil maken dan attendeer hem/ haar hier dan gerust op.23.03.2020

Sint Servatius kerk luidt vanavond klokken voor hoop en troost in tijden van het corona virus


De klokken luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur op Maandag 23 Maart, Woensdag 25 Maart en Woensdag 1 April


* Als teken van hoop en troost voor alle mensen dat we samen denken aan het bidden en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar en het dorp
Welke parochie doet met ons mee?

10.03.2020

Wedstrijdje vogelhuisje basisschool/peuterspeelzaal

Het 1e vogelhuisje is al klaar en ingezonden naar ons voor de wedstrijd. Ben jij ook al lekker aan de klus en aan het versieren?

Stuur je foto naar info@dorpsinitiatiefbes.nl en maak kans op een diner voor 2 bij de friettent! We zullen de inzendingen verdelen in 3 groepen: peuterspeelzaal, onderbouw, bovenbouw

08.03.2020

De eerste vogelhuisjes hangen

Vrijdag zijn er bouwpakketten uitgedeeld op school en de peuterspeelzaal, de kinderen kunnen met papa/mama/opa/oma het huisje in elkaar schroeven en mooi versieren. Degene die het mooist versierde huisje heeft, wint een diner voor 2 bij de friettent.

Deze week worden de bouwpakketten uitgeleverd aan de personen die aangaven dat ze wilden helpen. Mocht je ook mee willen timmeren, laat het ons weten.

Wilt u een vogelhuisje in je tuin plaatsen? Wanneer de huisjes klaar zijn zullen we hierover een bericht plaatsen met een locatie waar de huisjes opgehaald kunnen worden.

Ons advies is om ze onder een overkapping of uit de regen te hangen zodat de vogeltjes meerdere jaren van de hokjes gebruik kunnen maken.

—Voor degene die ons vorige bericht gemist hebben, de kool en pimpelmees zijn de natuurlijke vijand van de processierups. Vandaar dat we 250 vogelhuisjes gaan verspreiden door ons dorp—

04.03.2020

Viering Boomfeestdag Valkenswaard op 11 maart

De gemeente Valkenswaard doet, samen met het IVN afdeling Valkenswaard-Waalre, dit jaar weer mee aan de Boomfeestdag. Ook Bosgroep Zuid-Nederland heeft zich bij de organisatie aangesloten. In Valkenswaard is de viering op woensdag 11 maart.

De afgelopen jaren schonk de gemeente elk jaar één boom aan een basisschool.

Boomfeestdag 2020 in Borkel en Schaft

Dit jaar er gaan we veel meer aanplanten. Dat doen we op een plantlocatie in het Opperbos, aan de Kluizerdijk in het buitengebied bij Borkel en Schaft.
Basisschool Sint Servatius in Borkel en Schaft is in 2020 aan de beurt voor de viering van de Boomfeestdag. Maar liefst 30 tot 50 leerlingen van de basisschool doen op 11 maart mee aan de plantdag. Ze worden om 09.00 uur bij het Opperbos ontvangen door wethouder Theo Geldens en vertegenwoordigers van de drie genoemde organisaties.
Vanaf 09.30 uur (tot 12.00 uur) planten ze de volgende bomen en struiken:

Bomen: 200 Japanse lariks, 200 winterlinde en 150 zoete kers.

Struiken: 50 hazelaar, 50 gewone vlier, 50 kardinaalsmuts, 50 meidoorn en 50 veldesdoorn.

Voorafgaand aan de Boomfeestdag hebben de vrijwilligers van het IVN een educatief programma verzorgd op de basisschool.

22.02.2020

Informatiebijeenkomst De Groote Heide – Dommelland

Beste inwoner/betrokkene,
Met deze brief nodig ik u uit om mee te denken over de toekomst van uw
omgeving vanuit het programma De Groote Heide – Dommelland. U bent van
harte welkom op maandag 2 maart vanaf 16.00 tot 19.30 uur bij
Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55 te Borkel. Het betreft een
inloopbijeenkomst en u kunt binnen lopen wanneer het u uitkomt.
Voorafgaand
In 2018 bent u ook gevraagd mee te denken over de toekomst van het
buitengebied. In twee bijeenkomsten hebben ruim 250 mensen aangegeven
wat zij belangrijk vinden, waar zij trots op zijn en waar zeker niets aan mag
veranderen. Deze input is verwerkt in het Masterplan Dommelland, dat aan
de gemeenteraad is aangeboden. Nu gaan we een stap verder en denken we
na over hoe we deze wensen gaan realiseren.
U heeft een groot belang in de ontwikkeling van uw eigen omgeving, net als
andere inwoners, ondernemers, verenigingen en partijen. Als gemeente
nemen we die belangen serieus en daarom werken we ook nu weer samen
met u aan de toekomstplannen voor het gebied waarin u woont, werkt en/of
recreëert.

Aan de slag
Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 maart vertellen we meer over de
resultaten tot nu toe, over de aanpak en over de 5 werkgroepen;
Leisurezone, Natuurpoort de Malpie, Boulevard en Paardenzone, Groene
Entree en Borkel en Schaft. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u beslissen of
u de komende tijd deelneemt aan deze werkgroepen, waarin we eerste
denkrichtingen en resultaten uit de bijeenkomsten in 2018 vertalen naar
concrete ontwikkelingen en projecten. Iedere werkgroep komt drie keer
bijeen. We bespreken we welke kansen en ideeën er zijn voor het gebied,
maar ook hoe we omgaan met dilemma’s, tegenstrijdigheden en
onzekerheden. We willen met u nadenken over hoe we deze omgeving
ontwikkelen tot een stukje Valkenswaard waar we trots op zijn, dat
toekomstbestendig is en dat past bij onze historie en karakter. U kunt zich
tijdens deze inloopbijeenkomst inschrijven voor de werkgroepen.
Mocht u 2 maart verhinderd zijn maar toch graag mee willen denken, dan
kunt u contact opnemen met Sylvia Hoosemans via 040 – 208 3599 of
dommelland@valkenswaard.nl. U kunt u dan nog aanmelden voor de
werkgroepen tot 13 maart 2020.
Wij zien u graag op 2 maart tussen 16.00 uur en 19.30 uur bij Dorpshuis
d’n Teut in Borkel.

22.02.2020

Nieuwbouwproject 250 woningen

Niet voor mensen maar voor de natuurlijke vijand van de processierups. De kool- en pimpelmees.
Het Dorpsinitiatief heeft binnenkort een groot aantal op maat gezaagde plankjes en heel veel spijkers.
We zijn alleen nog op zoek naar timmerlui die de hokjes in elkaar willen zetten.

Als de vogelhuisjes gemaakt zijn, worden ze weer verzameld om ze gezamenlijk op te hangen op de hotspots in ons dorp.

Heeft u zin om mee te timmeren? Meldt u aan via facebook of via info@dorpsinitiatiefbes.nl

31.01.2020

Kijk op de toekomst van Borkel en Schaft

In bovenstaand PDF bestand kunt u de kijk op de toekomst van Borkel en Schaft downloaden.

29.01.2020

Informatiebijeenkomst aanleg glasvezel

Donderdag 6 februari tussen 20.00 en 21.00 u is er bij de Dommelvallei een informatiebijeenkomst over de aanleg van het glasvezelnetwerk. Hierover in de bijlage meer informatie.


Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

04.01.2020

Nieuwjaarswandeling en receptie

19.01.2020 verzamelen we om 10.30 u bij de parkeerplaats van de Pater Aartslaan voor de nieuwjaarswandeling. Deze keer een rolstoelvriendelijk ommetje St Tunnispeijke,Mientje Kwinten vertelt verhalen tijdens de wandeling, de kerk is geopend en daarna proosten we bij Dorpshuis d,n teut op het nieuwe jaar. Voor een broodje beenham wordt gezorgd. We zien jullie allen graag dan.

25.10.2019

Herfstkrans maken in het Dorpshuis

De herfst in nu echt begonnen! Een gezellige middag om samen herfstkransen te maken. Gezellig samen bezig zijn en aan het eind een prachtig resultaat! U bent van harte welkom op donderdag 14 november om 13:30 uur.
De deelname kost slechts €2,50,-  inclusief de materialen.
Lijkt je dit leuk? Aanmelden voor 6 november bij:

Connie Franse                                 of               Angeline Compen

T: 06 29 30 35 34                                                T: 06 46 30 85 11

E: conniefranse@gmail.com                           E: angelinecompen@hotmail.com

LET OP VOL = VOL

Mocht je niet kunnen komen door een probleem met het vervoer, bel dan naar bovenstaand telefoonnummer. Wij kunnen je dan verder helpen.

Wij hopen je te zien op 14 november!

25.10.2019

Aftrap ‘Snelheidsmeter met beloning’ op de Dorpsstraat in Borkel en Schaft.

Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont. Deze bijzondere meter komt naar Borkel en Schaft ! Iedereen die zich in de Dorpsstraat aan de snelheid houdt, brengt geld in de spaarpot. S

Samen met Basisschool St. Servatius is het spaardoel bepaald. Automobilisten die zich netjes aan de maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur houden, sparen mee voor programmeerbare leermiddelen voor de school. Leermiddelen waarmee de leerlingen vaardigheden kunnen ontwikkelen van de 21e eeuw, zoals ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en programmeren.

Het Dorpsinitiatief ondersteunt de actie door het geld voor de spaarpot beschikbaar te stellen. De leermiddelen komen ten goede aan de Borkelse jeugd en daarmee aan de toekomst van het dorp. De actie start op 6 november 2019 en loopt tot 27 november 2019

Wethouder Kees Marchal doet de aftrap op woensdag 6 november om 13.00 uur voor het dorpshuis, aan de dorpsstraat. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn.

De kinderen van Borkel en Schaft zullen als eerste voorbij deze snelheidsmeter rijden. Details hierover volgen via basisschool St. Servatius.

25.10.2019

Bebording Buurtpreventie

De gemeente heeft de buurtpreventieborden weggehaald, omdat de buurtpreventie niet meer actief is in de wijk. De drie Whatsappgroep-borden worden verplaatst naar meer zichtbare plaatsen in de wijk. Ze worden geplaats bij de ingang van Borkel en Schaft via de Dorpsstraat. Bij de T-splitsing Sportparkdreef/Bruggerdijk en het derde bord wordt geplaatst bij de ingang Borkel en Schaft via de Abdijweg.

16.08.2019

Hoe ziet uw buurt eruit in 2030?


De gemeente Valkenswaard heeft een vragenlijst voor de inwoners. Natuurlijk delen we de resultaten van ons onderzoek van afgelopen zomer maar vul vooral deze vragenlijst ook nog eens in. 
https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/hoe-ziet-uw-buurt-eruit-in-2030_88670.html

18.07.2019

Muggenoverlast

In de bijlagen de uitgebreide informatie over de maatregelen en in 2018 en 2019 uitgevoerde werkzaamheden rondom de muggenoverlast.

21.01.2019

Waarschuwingsborden geplaatst over Afrikaanse varkenspest

Misschien heeft u het al gezien op de parkeerplaats bij de ingang van onze natuurgebieden, zoals de Malpie, of bij het hengelvijvercomplex in Valkenswaard?
Er zijn waarschuwingsborden geplaatst met informatie over Afrikaanse varkenspest en een oproep om oplettend te zijn.

Aanleiding
De Afrikaanse varkenspest is in opmars in (Oost-)Europa. Een ernstige dierziekte die niet besmettelijk is voor mensen, maar die wel miljoenen gehouden varkens en wilde zwijnen bedreigt. En dat vraagt om aandacht!
Voor besmette dieren betekent de Afrikaanse varkenspest namelijk een lijdensweg met aan het eind de dood van het dier! De dreiging van de ziekte is ook voor ons land steeds groter. Dat betekent dat de varkens die mensen hobbymatig houden én de varkens van onze boeren, ook een serieus risico lopen.

Informatiecampagne én oproep aan u
Daarom slaat Europa de handen ineen en werkt men op internationaal niveau samen om de ziekte te bestrijden. Er is regelmatig overleg en ieder land treft maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk afsluiten van gebieden en het creëren van bufferzones. Het doel daarvan is zorgen dat besmette dieren zich niet verder verspreiden in nieuwe gebieden. Maar er is meer nodig. En u kunt helpen!

Om deze boodschap en de oproep breed te verspreiden is een uitgebreide informatiecampagne gestart met een heldere uitleg over de situatie en een oproep om oplettend te zijn. Onderdeel van die campagne zijn dus de informatieborden, waarvan er nu ook een tiental in onze gemeente staat.

Etensresten altijd in een afgesloten afvalbak
Naast de besmetting door zieke dieren onderling, wordt het virus ook overgebracht via besmet varkensvlees, zoals ham of worst. Wilde zwijnen kunnen dus besmet raken als zij besmette levensmiddelen vinden en opeten, omdat het virus daar in zit. Daarom het dringende verzoek om géén etensresten in de natuur weg te gooien en deze uitsluitend achter te laten in een afgesloten afvalbak! Op die manier helpt u gericht mee om deze ziekte waar mogelijk buiten de deur te houden!

Meer informatie
Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de Afrikaanse varkenspest en wat u kunt betekenen in de strijd tegen de verspreiding van deze ziekte? Kijk dan op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.

21.01.2019

Presentatie plan van aanpak Borkel en Schaft

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de projectgroepen naar aanleiding van de uitkomsten van het symposium en de enquête bekend gemaakt. De inwoners van Borkel en Schaft zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een projectgroep indien zij graag een bijdrage willen leveren . Stuur hiervoor een e-mail naar info@dorpsinitiatiefbes.nl

15.12.2018

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en opening van het ommetje

14.12.2018

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in buitengebied Valkenswaard
De benodigde 50% deelname is ruimschoots gehaald!
Het buitengebied Valkenswaard krijgt glasvezel! Maandagavond werd het eindpercentage
bekendgemaakt in het bijzijn van de ambassadeurs, lokale verkopers en de vervangend wethouder
Mieke Theus. Maar liefst 75,1% van de inwoners heeft een glasvezelabonnement afgesloten.
Hiermee is ruimschoots voldaan aan de belangrijkste voorwaarde van Glasvezel buitenaf, minimale
deelname van 50%, om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Goed nieuws dus voor de
inwoners van het buitengebied van Valkenswaard.
Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, benadrukt de geweldige inzet: “Een geweldig
resultaat dat de vraag naar een goede internetverbinding benadrukt en de inzet van de gemeenten,
ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weerspiegelt. Want wat is er veel werk verzet. Iedereen
heeft zich volop ingezet, en met succes! Door het enthousiasme in het gebied komt er glasvezel in
het buitengebied.”

Blij voor de inwoners van ons buitengebied
Ook de gemeente is blij dat de aanleg van glasvezel is zeker gesteld. En dit vooral dankzij de inzet
van de inwoners. Er is enorm veel werk verzet door de vrijwilligers in het gebied. Er zijn veel lokale
avonden georganiseerd door ambassadeurs en lokale verkopers. De saamhorigheid is groot en dat
wordt nu beloond. Er komt glasvezel en dat is voor de ontwikkeling van het buitengebied zo
ontzettend belangrijk. De inwoners hebben zich gerealiseerd dat het nu of nooit was.

Maatschappelijk belang
Salvina Orlando, ambassadeurscoördinatrice: “Wat ook zeker meegeholpen heeft is de
maatschappelijke betrokkenheid van de lokale verkopers Coen’s en Topsound. Voor elke aansluiting
doneren zij € 25,- ten behoeve van een maatschappelijk relevant doel in het buitengebied. Super! Dit
initiatief heeft een bedrag verzameld van € 4.275,-. Glasvezel buitenaf verdubbeld het bedrag
waardoor er € 8.550,- ten goede komt aan de buurtverenigingen in het buitengebied”.

De aanleg
Naar verwachting start Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal van 2019 met de voorbereidingen
voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied. Als alles volgens planning verloopt
zullen de eerste bewoners medio kwartaal 1 van 2020 gebruik kunnen maken van de diensten.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl of u kunt contact opnemen met Mindy Egberts,
telefoonnummer 06-19006067

13.12.2018

Opruimactie vuurwerkafval

Dit jaar gaan we als Schoon Valkenswaard, het  gemeentelijk zwerfvuilprogramma, de pilot ‘Opruimactie vuurwerkafval’ voor de tweede jaar houden.

Dit jaar gaat de Ergon de brieven (zie bijlage) en de vuurwerk afvalzak in één A4 envelop stoppen, om deze vervolgens zelf te bezorgen.

De afvalzakken en eventuele vuurwerkpotten worden vanaf 2 januari 8.00 uur opgehaald, dit kan duren t/m einde van de week.

11.12.2018

Enquête Dementie vriendelijke gemeenschap

We weten het allemaal: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe.

Helaas is het nog een taboe. We weten nog te weinig over dementie. Bijvoorbeeld hoe je het kunt herkennen, hoe je ermee om kunt gaan, welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning en hoe mantelzorgers de steun kunnen vinden die zij nodig hebben.

In een dementie vriendelijke gemeenschap werken inwoners en lokale organisaties samen. Daardoor kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen. Hun mantelzorgers ervaren steun en houden het langer vol.

In Brabant hebben een heleboel gemeenten deze beweging al ingezet. Valkenswaard doet mee! Bewoners met de hulp van Cordaad Welzijn en Stichting Zet.

Wilt u ons helpen door het invullen van een vragenlijst? Dan krijgen we een beeld van de werkelijkheid. De periode waarin we hem afnemen is t/m 17 december aanstaande. We richten ons op inwoners van Valkenswaard vanaf 18 jaar.

Alvast hartelijk dank!

Mede namens de initiatiefgroep,

René van Nieuwkuijk

Cordaad Welzijn

11.12.2018

Nieuwbouw op locatie Biestven in Borkel en Schaft

De gemeente Valkenswaard en bouwbedrijf Van Gisbergen hebben de koopovereenkomst getekend voor de levering van bouwrijpe grond op locatie Biestven in Borkel en Schaft. De twee partijen zijn verheugd dat na een jaar van planontwikkeling en de aanvraag van een omgevingsvergunning, de bouw van elf woningen van start kan gaan.

Achtergrond Het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft trok aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Ook het gemeentebestuur vond het belangrijk dat in deze kern weer aanwas komt van jongeren en jonge gezinnen. Eind december 2017 hebben de gemeente, het bouwbedrijf en het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten.

Resultaat samenwerking: flexibel en haalbaar bouwplan

Na de informatieavond van 28 februari 2018 heeft bouwbedrijf Van Gisbergen het bouwplan voor de elf woningen verder uitgewerkt in hun woonmenu. Dit woonmenu is een handig hulpmiddel om een woning samen te stellen. Het neemt de potentiële kopers stapsgewijs en overzichtelijk mee door alle opties voor hun nieuwe huis. Zo konden de kopers ervoor kiezen om hun woning casco op te laten leveren of hoogwaardige instapklaar. Naast het afwerkingsniveau zijn er ook verschillende bouwkundige opties. Zo konden potentiele kopers kiezen voor een tussenwoning in verschillende maten of voor een grotere woning, zoals een tweekapper met of zonder uitbouw. In het woonmenu wordt de zorgvuldig tot stand gekomen prijs direct zichtbaar. Met deze totaalprijs kan de koper naar de bank voor een hypotheek.

Op deze manier kon een jongere met beperkte financiële mogelijkheden een afgewerkte woning kopen vanaf circa € 159.000,- (Vrij Op Naam).

Mede dankzij dit woonmenu zijn er op dit moment al tien van de elf woningen verkocht.

Koopovereenkomst bouwrijpe grond

Nu de verkoop voorspoedig is verlopen hebben de gemeente en Van Gisbergen een koopovereenkomst gesloten om de gemeentegrond te verkopen aan Van Gisbergen, die de percelen dan weer kan doorverkopen aan de nieuwe bewoners van Biestven. Wethouder Geldens is dan ook zeer verheugd, dat er na jarenlange “stilte” nu eindelijk weer daadwerkelijk gebouwd kan worden en feliciteert Van Gisbergen dan ook nadrukkelijk met dit mooie resultaat en hoopt dat met de bouw van deze woningen de leefbaarheid van Borkel weer iets toeneemt.

Voortgang bouwproject

Momenteel is Van Gisbergen gestart met de aanbesteding van de woningen, inclusief het bouwrijp maken van de percelen. Ook nu hebben de gemeente en Van Gisbergen ervoor gekozen om het bouwrijp maken gezamenlijk op te pakken, zodat er in maart 2019 daadwerkelijk gestart kan worden de bouw van de woningen. Over deze start zullen nog publicaties volgen. Wie geïnteresseerd is in het bouwplan kan dit raadplegen via het woonmenu van bouwbedrijf Van Gisbergen: www.woonmenu.eu.

12.10.2018

RECTIFICATIE

In het Dorpsdrieluik staan een onjuiste datum en onjuist e-mailadres.

Kopij kunt u aanleveren tot 31 januari 2019 door deze te verzenden naar info@dorpsinitiatiefbes.nl

12.11.2018

Uitnodiging aanmeldavond Glasvezel Buitenaf

Voor de uitnodiging klik op onderstaand bestand.

17.10.2018

We zijn volop in het nieuws!

Lees hieronder het artikel op de site van de provincie Brabant en bekijk de vlog van het symposium Verleden, Heden en de Toekomst van Borkel en Schaft.

https://www.brabant.nl/subsites/sociale-veerkracht/actueel/2018/borkel-en-schaft-creert-zijn-eigen-toekomst

10.10.2018

Film Borkel en Schaft

Er is in 2014 door de Dorpsraad een film gemaakt over Borkel en Schaft. Deze is de moeite waard om eens te bekijken.

07.10.2018

De uitkomst van de Dorpsenquête 2018

Op 06.10.2018 zijn tijdens het symposium verleden, heden en de toekomst van Borkel en Schaft, de resultaten van de Dorpsenquête met de aanwezigen gedeeld . Met de inwoners, de politiek en andere betrokken partijen is gewerkt aan een plan voor de toekomst middels de veerkrachtdialoog. Dit plan zal tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2019 aan u gepresenteerd worden. In de bijlagen kunt u de resultaten van de enquête en een samenvatting hiervan nog eens teruglezen.

Samenvatting-Enquete

Resultaten-Dorpsenquête-2018

25.09.2018

Koningschieten: Zondag 30 september om 14.00 u

Het Gilde Sint Sebastiaan van Borkel nodigt u bij deze uit om aanwezig te zijn bij het twee jaarlijkse koningschieten. Dit vindt plaats op ons schietterrein gelegen aan de Dorpsstraat 17a te Borkel. Wij zouden het zeer op prijs stellen u en uw gezin te mogen begroeten.

Tevens hebben wij een loterij georganiseerd. Wij stellen u in de gelegenheid om het juiste aantal schoten te raden dat nodig is om de houten vogel naar beneden te schieten. Het meeraden kost 1 euro per keer, wie het juist aantal schoten raadt krijgt hiervoor 100 euro. Tot voor aanvang van de schietwedstrijd kunt u voor dit raadspel inschrijven op het gildeterrein.

Als de koning bekend is, wordt deze gekroond en op traditionele wijze gehuldigd. Omdat er de laatste jaren er diverse tradities in ere zijn hersteld is het zeker de moeite waard om dit ook eens van dichtbij mee te maken.

Na de huldiging en een toost te hebben uitgebracht op de nieuwe koning wordt door de koning aan alle aanwezige kinderen een snoepzak uitgereikt. Ook wordt bekend gemaakt bij het hoeveelste schot de koningsvogel naar beneden is gekomen en wie de winnaar is geworden van de raadwedstrijd.

Wij hopen dat vele van u op deze dag aanwezig zullen zijn en zien u graag op ons Gilde terrein.

04.09.2018

Dit jaar viert de seniorenvereniging KBO Borkel en Schaft haar 60 jarig jubileum. Ze heeft het initiatief genomen om samen met het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft het jubileumjaar af te sluiten met een symposium op zaterdag 6 oktober 2018 met als titel;

“Verleden, Heden en Toekomst van Borkel en Schaft”

Graag willen wij u uitnodigen voor dit symposium om met ons mee te denken wat er nodig is om in de toekomst de leefbaarheid van ons dorp te garanderen. Als dagvoorzitter treedt op Driek van de Vondervoort (voormalig burgemeester Bergeijk) ondersteund door Jolanda Luijten (PON)

Tijdens het symposium vindt een terugkoppeling plaats van de enquête die gehouden is onder de  inwoners van Borkel en Schaft. Daarnaast zullen we met voorbeelden laten zien hoe men de leefbaarheid in vergelijkbare dorpen heeft aangepakt. Met de aanwezigen willen we vervolgens een interactieve dialoog houden om samen te komen tot de speerpunten en prioriteiten, waarmee we  de leefbaarheid op lange termijn borgen.

Met de uitkomst van deze middag willen we acties uitzetten en daarover afspraken maken met de verantwoordelijke personen of partijen.

Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. Dit kan tot 1 oktober door een e-mail te sturen naar  info@dorpsinitiatiefbes.nl

Uw deelname draagt bij aan een leefbare toekomst voor Borkel en Schaft daarom hopen wij u te mogen begroeten op 6 oktober 2018 van 13.00 tot 17.00 u in de Teutenzaal.

02.09.2018

Ambassadeursbijeenkomst voor glasvezel in het buitengebied

Datum:                maandag 17 september 2018, aanvang 20.30 uur

Ontvangst:         vanaf 20.15 uur met koffie en thee

Locatie:               De Stenen brug, Hoeve ijs, Luikerweg 134, Valkenswaard

02.09.2018

Inspraak voorstel wijziging lege-verordening buitengebied

Gisterenavond; wat deed ik gisterenavond? Het regende, dus tv kijken was gisterenavond geen optie. Schotelontvangst is namelijk erg weersafhankelijk, dus bij een flinke regen- of sneeuwbui kan je een avondje tv kijken wel vergeten.

Netflixen als alternatief kan je in veel gevallen ook wel vergeten; als je afhankelijk bent van een koperen telefoonlijn, dan kan de snelheid van je internet verbinding namelijk beïnvloed worden door de grondwater stand. Gelukkig maar dat het een droge zomer was, in ieder geval wat de snelheid van de internetverbinding betreft.

Veel mensen uit Valkenswaard zullen zich achter de oren krabben en zich afvragen over welk jaar we het hier hebben. Misschien de jaren 90, toen internet nog via een piepend modem kwam en televisie via de mast op het dak.

Helaas zijn er ruim 400 gezinnen in het buitengebied van Valkenswaard die dit herkennen als 2018. En als er niets gebeurt, ook als 2019, als 2025 en wie weet ook wel als 2035! Deze gezinnen hebben geen kabel, geen coax en geen glasvezel, en zijn voor internetverbinding en tv afhankelijk van technologieën die stammen uit de vorige eeuw, in veel gevallen zelfs van de jaren 60. Dat is bijna 60 jaar geleden.

Bovenstaande voorbeelden zijn misschien niet nijpend. TV en Netflix kunnen we best missen voor een avond.

Het wordt een ander verhaal als je leven afhankelijk wordt van het al dan niet hebben van een verbinding met een zorgverlener op afstand. Met de trend dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen is dit geen denkbeeldige afhankelijkheid maar werkelijkheid.

Of dat je voor je bedrijf afhankelijk bent van een internetverbinding voor het uitwisselen van big data met leveranciers of klanten. In het agrarisch bedrijf van de 21e eeuw is dit een reële situatie.

Betalingsverkeer is essentieel voor veel ondernemers. Jongeren dienen gemakkelijk en vooral snel toegang te hebben tot kennisbronnen overal over de wereld.

Dit zijn anno 2018 geen nice to haves, maar need to haves; net zoals schoon drinkwater, riolering en elektriciteit is een snelle internetverbinding pure noodzaak; Ook, of misschien wel JUIST, in het buitengebied van Valkenswaard!

Met een achterban van ruim 400 gezinnen in onze gemeente hebben wij, vertegenwoordigers vanuit de Plattelandsvereniging Boven-Dommel, de ZLTO en het DorpsInitiatief Borkel en Schaft, ook in overleg met de gemeente, diverse alternatieven bekeken.

We hebben gesproken met KPN, we hebben gekeken naar het opzetten van een eigen coöperatie naar model van MiddenBrabantGlas en we hebben gesproken met een 2-tal private aanleggers van glasvezelnetwerken, te weten BroFiber en GlasVezelBuitenaf.

GlasVezelBuitenaf, in het verleden in deze regio opererend onder de naam Mabib, wordt door ons, na het in kaart breng van en afwegen van de voor- en nadelen, beschouwd als de meest serieuze kandidaat om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied van Valkenswaard.

Wij wijzen erop dat diverse gemeentes in Zuid-Oost Brabant ons zijn voorgegaan, zoals Son en Breugel, Laarbeek, Boxtel, Meierij en Cranendonck. Daar zijn inmiddels of worden er momenteel glasvezelnetwerken aangelegd door GlasVezelBuitenaf!

Tijdens onze verkenning is het ons ook duidelijk geworden dat er geen legio alternatieven meer voorbij gaan komen. Het moet nu gebeuren. Als we nu niet acteren, dan blijven er meer dan 400 gezinnen en ondernemers in het buitengebied van Valkenswaard achter in de vorige eeuw. Dit mag niet gebeuren!

Voor jullie ligt een voorstel om de legesverordening aan te passen voor grote graafprojecten in het buitengebied.

Onze eerste conclusie is dat dit voorstel een reëel voorstel is; projecten met een graaflengte van meer dan 10 kilometer zullen qua toezicht, zowel voor wat betreft organisatie als wel voor de hieruit voortvloeiende kostenstructuur, maatwerk vereisen. Dit eist dus ook maatwerk waar het de heffing van leges betreft.

Daarnaast is het noodzakelijk om de kosten voor de bewoner van het buitengebied laag te houden. De kostprijs van een aansluiting in het buitengebied is namelijk al een factor 10 hoger dan een aansluiting in de bebouwde kom.

Te hoge kosten zullen het deelnemingspercentage verlagen. En een deelnemingspercentage onder de kritisch grens is een serieuze bedreiging voor het tot stand laten komen van dit glasvezelnetwerk.

Het ontbreken van glasvezel infrastructuur zal een rem zetten op de sociale en economische ontwikkeling van het buitengebied hetgeen vanzelfsprekend ongewenst is.

Daarom vragen wij u met klem uw goedkeuring te verlenen aan het voorliggende voorstel.

Frans Baudoin, secretaris Plattelandsvereniging Boven-Dommel

Leo Kuijpers, lid ZLTO

Guido Smolders, namens DorpsInitiatief Borkel en Schaft

Verder kijken? Dat kan door op onderstaande link te klikken en door te scrollen naar de 54e minuut:

https://channel.royalcast.com/gemeentevalkenswaard/#!/gemeentevalkenswaard/20180830_1

02.09.2018

Herstel van het ‘ecologisch evenwicht’ in het Dommeldal

Maandag 3 september a.s. starten gemeente Valkenswaard en Natuurmonumenten in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland met de uitvoering van werkzaamheden in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel. Sloten die grondwater afvoeren, en er voor zorgen dat het verdroogd is, worden minder diep gemaakt. Daarnaast worden er doorsteken gemaakt in de wal die langs de Dommel ligt zodat dommelwater na hoogwater niet op de graslandpercelen blijft staan maar terug kan stromen naar de beek. Tijdens de informatieavond van 18 juni j.l. in Borkel zijn deze werkzaamheden toegelicht.

Door de uitvoering van de maatregelen wordt het ecologisch evenwicht in het gebied hersteld; grondwater blijft langer in het gebied aanwezig en is voor planten beter beschikbaar en beekwater kan na overstroming sneller het terrein uit. Dit is van belang om bijvoorbeeld de kans op muggenoverlast zoals in 2014 en 2016 heeft plaatsgevonden zo veel mogelijk te verkleinen.

Binnen een periode van circa 4 tot 6 weken zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt vanuit het zuiden. Gestart wordt met de sloten in de Dommelgraslanden van Natuurmonumenten, waarna de aannemer in noordelijke richting langs de Malpie gaat. Om de uitvoering mogelijk te maken worden waar nodig enkele bomen verwijderd en wordt riet en ruigte gemaaid.

Voor de financiering van dit project heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar  gesteld in het kader van de Natura 2000/PAS.

 

 

11.07.2018

Enquete over de toekomst van Borkel en Schaft

Deze enquête heeft als doel om inzicht te verkrijgen wat de inwoners van Borkel en Schaft belangrijk vinden voor de leefbaarheid en het voortbestaan van hun dorp. Op 23 mei 2018 is door middel van een brainstormsessie met 25 inwoners al een eerste lijst aan onderwerpen opgesteld; deze onderwerpen wordt in de enquête verder uitgediept.

De enquête is bedoeld voor iedereen vanaf 12 jaar die in Borkel en Schaft woont

Bij voorkeur wordt deze enquête digitaal ingevuld. Een extra link is te vinden op de site van het DorpsInitiatief (www.dorpsinitiatiefbes.nl). Het invullen vergt circa 30 minuten van uw tijd, een beperkte investering voor een mooie toekomst voor de komende 30 jaar!

Mocht u er toch de voorkeur aan geven om de enquête op papier in te vullen, dan kan dit uiteraard ook: Begin augustus wordt de enquête huis-aan-huis verspreid;

Leden van de KBO zullen langs de deur komen in week 34 (20-26 augustus) om de papieren versie op te halen;

Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u in week 35 (27 augustus – 2 september) de enquête achterlaten in de ideeënbus van het Dorpsinitatief in de hal van het Dorpshuis;

De resultaten van deze enquête zullen worden gepresenteerd op het symposium met als thema “verleden, heden en toekomst”, dat wordt gehouden op zaterdag 6 oktober 2018 in de Teutenzaal in Borkel en Schaft. Iedereen is hierbij van harte welkom!

De enquête is volledig anoniem. Er zijn geen foute antwoorden; ook al is het misschien een moeilijke vraag, uw mening telt!

https://nl.surveymonkey.com/r/ZBJLWT6

13.06.2018

Informatieavond over muggenoverlast

Op maandag 18 juni organiseren Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Valkenswaard in samenwerking met Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel, een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek ‘muggenoverlast Borkel en Schaft’. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft. De inwoners van Borkel en Schaft hadden vooral in 2014 en 2016 extreem veel overlast van steekmuggen. In samenspraak met het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft gaf de gemeente aan Wageningen Environmental Research / Alterra opdracht om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken. Het onderzoek is in de periode april-september 2017 uitgevoerd en de resultaten zijn verwoord in het rapport “Stekende insecten Borkel en Schaft, Verkenning 2017”. Prof. Dr. Piet Verdonschot leidde het onderzoek. Hij zal de conclusies uit het rapport toelichten. Vervolgens zullen de verschillende beheerders van de natuurgebieden rondom Borkel en Schaft: Natuurmonumenten, Waterschap de Dommel en Bosgroep Zuid Nederland (namens de gemeente) aangeven welke concrete maatregelen er getroffen gaan worden om het probleem zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Wethouder Theo Geldens (o.a. beheer openbare ruimte, natuur & landschap) is aanwezig namens het college. De avond is openbaar. Belangstellenden die niet in Borkel en Schaft wonen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Aanleiding Op een eerdere informatieavond over dit onderwerp, in maart 2017, is aangekondigd dat er een gedegen onderzoek ingesteld zou worden naar de oorzaken van de extreme muggenoverlast in Borkel en Schaft. De informatieavond op 18 juni is bedoeld om de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen naar de inwoners, inclusief te nemen maatregelen.

31.03.2018

Introductie nieuwe gemeenteraadsleden

Vanmorgen heeft het Dorpsinitiatief een presentatie mogen geven aan de gemeenteraadsleden over Borkel en Schaft en een leefbare toekomst. Een mooie basis voor een prettige samenwerking de komende vier jaar.

03.02.2018

Kienavond 

Maandag 26 februari is er een Kienavond, georganiseerd door Vrouwen Organisatie Borkel en Schaft (VOB) De zaal gaat om 19.30 u open en de avond start om 20.00 uur in Dorpshuis d’n Teut. 

Er zijn vele mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is een levensmiddelenmand t.w.v. €50,00

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze gezellige avond!

14.01.2018

Afsluiting Bergeijksedijk Valkenswaard en Fressevenweg Bergeijk

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk voeren van maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari werkzaamheden uit aan de Bergeijksedijk in Borkel en Schaft en de Fressevenweg in Bergeijk. Dit betekent dat de volledige weg is afgesloten tussen de N69 in Valkenswaard en Bergeijk. Door de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, beperken we de overlast voor de omgeving en gebruikers.

 Het werk bestaat voornamelijk uit het opknappen van de bermen in Valkenswaard en het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden en bermonderhoud in Bergeijk. In verband met de benodigde werkruimte moeten we de volledige weg in genoemde week afsluiten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is tussen de rotonde N69 (Luikerweg)/Bergeijksedijk in Valkenswaard en de rotonde Enderakkers/Fressevenweg in Bergeijk. Verkeer wordt omgeleid via de N69 en de N397. De omleidingsroute staat met borden aangegeven. Het fietspad blijft wel open voor fietsverkeer.

 Bij slecht weer is het mogelijk dat de werkzaamheden tot nader order uitgesteld moeten worden. Houd in dat geval voor actuele informatie de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/werkenverkeer en Facebook en Twitter in de gaten.

27.12.2017

Nieuwbouw op locatie Biestven in Borkel en Schaft

De gemeente Valkenswaard, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, hebben de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten. Eerder trok het Dorpsinitiatief aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Ook het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat in deze kern weer aanwas komt van jongeren en jonge gezinnen. Wethouder Mart Wijnen, portefeuillehouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt hierover: “Daarom hebben we vanuit de gemeente de randvoorwaarden aangepast voor het ontwikkelen van dit project. Dat geeft ruimte voor een flexibel plan, waarin jongeren en jonge gezinnen een woning kunnen kiezen die past bij hun portemonnee.”
Van Gisbergen gaat de nieuwbouwwoningen bouwen volgens een zogenaamd ‘woonmenu’.

Resultaat samenwerking: flexibel en haalbaar bouwplan.

Al langere tijd zijn de gemeente en het Dorpsinitiatief met elkaar in overleg om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te kunnen realiseren voor ongeveer 10 woningen. In 2014 heeft de gemeente de belangstelling gepeild voor een nieuwbouwwoning op deze locatie onder jongeren binnen de gemeente Valkenswaard. Toen was de belangstelling te divers (huur, koop, korte termijn, langere termijn) om een realistisch plan te kunnen ontwikkelen. In de afgelopen maanden hebben de gemeente, het Dorpsinitiatief en bouwbedrijf Van Gisbergen,  samengewerkt aan een flexibel en haalbaar plan. Jongeren en jonge gezinnen krijgen ruime keuzemogelijkheden en kunnen zo hun keuzes afstemmen op hun financiële mogelijkheden.

De gemeente past voor dit plan de randvoorwaarden aan. Zo is de grondprijs gebaseerd op een recente taxatie en neemt de gemeente een deel van de openbare ruimte voor haar rekening. Voor zover er geen ruimte is om op eigen terrein te parkeren, legt de gemeente  parkeerplaatsen aan die nodig zijn om aan de parkeernorm te voldoen. De bouw van de woningen kan in de loop van 2018 starten.

‘Woonmenu’ biedt koper betaalbare keuzemogelijkheden

Via een nog op te zetten menustructuur voor dit plan kunnen de belangstellenden kiezen voor een tussenwoning met een kleine breedte of voor een grotere woning, zoals een tweekapper. Ook kan de koper zelf het afwerkingsniveau bepalen. Op deze manier kan een jongere met beperkte financiële mogelijkheden een afgewerkte woning kopen vanaf circa € 159.000,- (Vrij Op Naam). Bijzonder is dat de koper keuzes kan maken met behulp van een woonmenu. Door te klikken op een bepaalde keuze ziet hij of zij meteen wat dit betekent voor de totaalprijs. Zo kan de koper met plussen en minnen uiteindelijk terecht komen op het totaalbedrag, waarvoor hij of zij een hypotheek kan afsluiten bij de bank.

Informatie-avond

Op woensdag 28 februari 2018 organiseren de gemeente, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, een informatie-avond in het Dorpshuis in Borkel. Iedereen is daar welkom vanaf 19.30 uur. Over deze informatie-avond zullen nog publicaties volgen. Wie belangstelling heeft voor een woning kan zich ook al melden via de website van bouwbedrijf Van Gisbergen, www.gisbergen.nl, bij “Projecten in ontwikkeling”.

20.12.2017

Borkel kan eindelijk verder met bouwen op het Biestven

Hieronder de link naar het persbericht over de bouwplannen op het Biestven.

https://www.ed.nl/valkenswaard/borkel-kan-eindelijk-verder-bouwen-op-biestven~a7bb70e9/

09.12.2017

Kerst in Borkel voor jong en oud, beleef het samen!

Op zaterdag 23 december zullen de straten van Borkel verlicht worden met honderden kaarsjes. Het dorpsinitiatief en fanfare emos nodigt iedereen van harte uit om aan de lichtjesroute deel te nemen en aansluitend het kerstconcert van fanfare emos te bezoeken.

Tussen 17.00 en 17.30 uur kan er vanuit de Teutenzaal gestart worden. Voor de kinderen is er bij de start een leuke verrassing om de lichtjesroute nog meer licht en kerstsfeer te geven. Aan de hand van de lichtjes is de route te volgen. Er zijn diverse aanlegpunten met eten en drinken. Bij de kerststal wordt heerlijke erwtensoep geserveerd, gesponsord door Grand café de Zwaan en bij de molen worden warme worstenbroodjes verkocht voor het goede doel: Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Ook het heerlijke molenbrood zal daar vers gebakken en verkocht worden.

Bij terugkomst bij de Teutenzaal zal de kerstman iedereen verwelkomen bij de vuurkorf.

Vanaf 19.00 uur zal in de sfeervol aangeklede Teutenzaal het kerstconcert van fanfare emos aanvangen. Met de keuze van de muziek is rekening gehouden met leuke liedjes voor de kinderen. Het concert zal ongeveer een uur duren. Daarna wordt door de Stichting Sympathisanten Emos 100 koffie met kerstbrood aangeboden.

Deze bijzondere kerstactiviteit wil je niet missen, dus zorg dat je erbij bent want: KERST IN BORKEL VOOR JONG EN OUD, BELEEFT HET SAMEN!

09.12.2017

GEZOCHT HELPENDE HANDEN,

Na ruim 13 jaar is het Dorpshuis toe aan een opknapbeurt. Mede dankzij de inzet van de werkgroep zorg en het Dorpsinitiatief is er geld ingezameld om dat te realiseren. De overige kosten worden betaald uit de reserves van het Dorpshuis.

Dat houdt in dat de vloeren, een deel van de meubels en de aankleding van het Dorpshuis worden vervangen. Daarnaast willen we ook graag alle muren voorzien van een nieuw laagje verf. Dit alles staat te gebeuren in de kerstvakantie, van 22 december tot en met 7 januari.

We hebben hiervoor nogal wat helpende handen nodig en zouden graag een beroep willen doen op jullie als gebruikers, vrijwilligers, dorpsgenoten enzovoort.

We zijn op zoek naar mensen voor de volgende klussen:

 • In- en uitruimen;
 • Schilderen (muren/kozijnen/radiatoren);
 • Eind schoonmaak;
 • Catering;
 • Hand- en spandiensten.

De nieuwe vloer wordt gelegd door Daris en dat staat als volgt gepland:

27/28/29 december: verwijderen oude vloer (waarschijnlijk lukt dit in twee dagen);

2/3 januari: egaliseren en drogen vloer;

4/5/6 januari: leggen nieuwe vloer + afkitten.

Daar tussendoor zal geschilderd moeten worden en dit willen wel als volgt doen:

Datum en tijden Tijden Werkzaamheden
Donderdag 21 december na 19:00 Uitruimen van alle ruimtes
Vrijdag 22 december 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Uitruimen, alles schilder klaar maken en schilderen
Zaterdag 23 december 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Uitruimen, alles schilder klaar maken en schilderen
Woensdag 27 december 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Donderdag 28 december 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Vrijdag 29 december 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Zaterdag 30 december 09:00-12:00 Schilderen
Datum en tijden Tijden Werkzaamheden
Dinsdag 2 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Woensdag 3 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Donderdag 4 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Vrijdag 5 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Schilderen
Zaterdag 6 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Poetsen en inruimen
Zondag 7 januari 09:00-12:00 en

13:00-16:00

Poetsen en inruimen

We zouden graag van je horen of je hierin iets kunt betekenen. Uiteraard wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd en is het zeker ook mogelijk om ’s middags mee te eten, als je een hele dag komt helpen.

Meld je aan bij Corrie of bij een van de bestuursleden: Telefonisch via 040-2068342 of per e-mail aan info@dorpshuisborkelenschaft.nl

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK EN HET IS OOK GEZELLIG OM SAMEN TE KLUSSEN! IEDER UURTJE IS ER ÉÉN! NEEM JE BUURMAN EN/OF BUURVROUW OOK MAAR MEE!

Alvast hartelijk bedankt.

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpshuis d’n Teut

07.12.2017

Voorlichtingsbijeenkomsten over voorkomen babbeltrucs

Op dinsdag 19 en woensdag 20 december organiseert de politie samen met de gemeente Valkenswaard een voorlichtingsbijeenkomst waarin de politie preventietips deelt om de kans dat u slachtoffer wordt van een ‘babbeltruc’ te verkleinen.

Op dinsdag 19 december is er een middagbijeenkomst. Die begint om 13.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

Op woensdag 20 december begint de bijeenkomst om 19.00 uur. Deze vindt plaats in zaal 1 en 2 van Cultuurcentrum De Hofnar, aan de Hofnar 10.

Babbeltrucs, trap er niet in!

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden/oplichters bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Oplichters ogen vaak betrouwbaar en doen zich soms voor als bijvoorbeeld meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal en wil u graag voorlichten om te proberen dit bij u te voorkomen. Dit doet zij in samenwerking met de gemeente.

Belangstelling? Meld u aan voor 15 december!

Alle belangstellende inwoners van de gemeente Valkenswaard zijn welkom bij één van de bijeenkomsten. Ze duren maximaal anderhalf uur en de toegang is gratis. Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen? Meld u dan vóór vrijdag 15 december aan per e-mail onder vermelding van uw naam en het aantal personen. Of bel naar (040) 2083444

17.11.2017

Afsluiting Dorpsstraat

Vanaf a.s. maandag gaan we de Dorpsstraat in Borkel herstraten. Het betreft het gedeelte tussen de brug over de Dommel en huisnr. 73, nabij de toegangsweg naar Smolders. De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van de rijbaan en de fietssuggestiestroken. In de rijbaan zitten grote oneffenheden en de zijkanten wateren niet goed af als gevolg van verzakkingen van straatwerk en opdrukkingen door boomwortels. Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk de rijbaan af te sluiten voor autoverkeer. Fietsers kunnen het werk wel passeren. Voor het verkeer wordt een omleiding ingesteld via de Peedijk en Bruggerdijk. De werkzaamheden duren naar verwachting ca. 3 weken.

16.11.2017

Natuurmonumenten rond werkzaamheden aan poelen voor kamsalamander bij Borkel af

In de afgelopen weken is er flink gewerkt langs de Dommel. Bestaande poelen zijn schoongemaakt en er zijn nieuwe poelen gegraven. Er ligt nu een lint van poelen zodat de kamsalamander zich van de ene naar de ander poel kan verplaatsen.

Kamsalamander overwintert op land

In deze periode van het jaar verblijven de salamanders op het land om de winter door te komen. Dat is ook de reden dat de werkzaamheden nu zijn uitgevoerd. Vanaf februari trekken de kamsalamanders weer naar het water. Dat is ook de tijd dat de begroeiing op de oevers weer terug gaat komen en de sporen van de werkzaamheden meer en meer verdwijnen. Vanaf het bruggetje bij de sportparkdreef is één van de nieuwe poelen zichtbaar.

28.10.2017

Zonder betaalbare nieuwbouw bestaat Borkel en Schaft over vijftien jaar niet meer.

Hieronder de brandbrief die door het Dorpsinitiatief naar de burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Valkenswaard gestuurd is.

brief-BW-en-gemeenteraad-voortbestaan-Borkel-en-Schaft

27.10.2017

Persbericht gemeente over het informatiebord Malpie Borkel&Schaft.
Er wordt in dit persbericht al gesproken over het ommetje. Het ommetje is gerealiseerd door een aantal vrijwiliigers, Natuurmonumenten en Het Dorpsinitiatief. Binnenkort wordt dit officieel geopend en lees je hier meer over dit mooie project
 

09.10.2017

Speeltuintje aan de Oude School

Afgelopen week is de nieuwe nestschommel in het speeltuintje aan de Oude school geplaatst door de gemeente. Nr 1 op de verlanglijst van de kinderen, bleek uit de enquête. Vandaag zijn er 2 mini goaltjes geplaatst van ons wijkbudget. Ze zijn zo geplaatst dat de buurt geen overlast krijgt.
Nu staan er nog 2 oude toestellen in de weg, maar deze worden volgende week door de gemeente verplaatst naar voren. Er wordt dus voorin een hoekje voor de kleine kinderen gemaakt, en achterin voor de grotere kinderen. Wat zullen de kinderen er veel plezier van gaan hebben! In November is het pas het seizoen om de heg verder aan te planten zodat de speeltuin veilig wordt voor de kinderen. Er zijn straks 3 ingangen met poortjes zodat onze kinderen veilig kunnen spelen.
 
Filmclub
Op 27 oktober wordt er weer een filmclub gehouden voor kinderen van de onder en de bovenbouw.
Het is in het dorpshuis en start om 14.00 u.
In de pauze van de film wordt gezorgd voor iets te drinken met wat lekkers. Voor de flyer open onderstaand bestand.

04.10.2017

Workshop Sint krans maken!

Onze kersverse werkgroep Activiteiten organiseert op 22 November de workshop Sint krans maken.
De workshop wordt gehouden in het Dorpshuis om 19.30 uur.
De kosten voor deze workshop zijn € 10,00 incl thee/koffie.

Er wordt voor alle benodigdheden (en diverse decoratie’s) gezorgd, behalve een lijmpistool en lijmpatronen dien je ZELF mee te nemen. We hebben een voorbeeld foto toegevoegd. Wil je iets anders aan de krans toevoegen bijv een chocolade letter/stro/wortel etc, dan mag je dat uiteraard zelf meenemen.

Opgeven kan t/m 1 November via info@dorpsinitiatiefbes.nl

08.09.2017

GARAGEVERKOOP BORKEL en SCHAFT van Zondag 8 oktober

Algemene informatie deelnemers

De garageverkoop vindt plaats op zondag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Aan te melden via e-mailadres garageverkoopbes@hotmail.com

Aanmelden kan t/m zondag 24 september !!! U ontvangt van ons een reglement en tips voor de garageverkoop.

LET OP: ook niet-dorpsbewoners kunnen zich opgeven als deelnemer. Deze deelnemers kunnen zich op dezelfde manier aanmelden, maar dienen wel een adres in Borkel en Schaft op te geven waar zij hun waar willen gaan verkopen.

Voor het

02.09.2017

CURSUS REANIMATIE/AED BIJ KINDEREN/BABY’S.

In Juli hebben wij een succesvolle workshop EHBO bij kinderen/baby’s georganiseerd. N.a.v. deze workshop willen we in het najaar ook de cursus reanimatie bij kinderen/baby’s aanbieden.

Deze cursus kan gevolgd worden door iedereen uit de gemeente Valkenswaard. De cursus zal in het Dorpshuis d’n Teut te Borkel en Schaft plaatsvinden van 18.30 uur tot 22.30 uur. Stichting Reanimatie onderwijs Zuid-Oost Brabant zal deze cursus geven.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in een 4 uur durende cursus:

Inhoud van de opleiding:

– Benaderen van een bewusteloos kind

– Uitvoeren van borstcompressies en beademingen

– Gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED)

– Een bewusteloos kind dat ademt in stabiele zijligging plaatsen

– Hoe te handelen bij ademhalingsstoornissen zoals bij verslikking, verstikking en verdrinking

– Alarmeren en samenwerken met hulpdiensten

De opleiding bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. De cursus wordt gegevens door instructeurs met ervaring vanuit de dagelijkse praktijk: ambulancemedewerkers/IC verpleegkundigen.

De kosten voor deze cursus zijn € 30,00 (let op: bij een volle groep, als de groep niet vol is worden de kosten iets hoger) Deze kosten zijn inclusief lesboek “Basale reanimatie inclusief de AED” + certificaat van de Nederlandse Hartstichting. Stichting Gezondheidsbevordering Valkenswaard doet een bijdrage: U krijgt als de cursus compleet is afgerond € 25,00 restitutie.

VOL=VOL dus meldt je snel aan via: info@dorpsinitiatiefbes.nl

16.07.2017

Dommeldal bij Borkel kraamkamer voor zeldzame kamsalamander

Het Dommeldal bij Borkel en Schaft heeft bijzondere natuurwaarden, niet voor niets is de natuur hier aangemerkt als Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden om de Europese soortenrijkdom te beschermen. In dit deel van het Dommeldal komt bijvoorbeeld de kwetsbare kamsalamander voor. Kamsalamanders houden van kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen, eigenlijk precies zoals het er bij Borkel en Schaft uit ziet. En als kers op de taart zijn hier ook nog kleine vrijstaande watertjes ( paddenpoelen) begeleid door een beek, de ideale kraamkamer voor de kamsalamander.  

Bescherming van de kamsalamander

Omdat de kamsalamander in aantal achteruit gaat, wil Natuurmonumenten beschermende maatregelen treffen en het leefgebied verder versterken en uitbreiden. Los van de wens van Natuurmonumenten is het beschermen van de kamsalamander ook een opdracht van de Provincie omdat het Dommeldal hier onderdeel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. Een beschermende maatregel is bijvoorbeeld het wegvangen van zonnebaars uit de paddenpoelen. Kamsalamanderlarven zijn een uitermate lekker hapje voor deze exotische vis. Om de leefomgeving van de kamsalamander uit te breiden is het nodig om nog meer paddenpoelen aan te leggen. Zo kan de kamsalamander zich van de ene naar de ander poel verplaatsen waardoor er een genetisch gezonde groep ontstaat. In totaal zijn er zeven nieuwe poelen nodig om de verschillende gescheiden salamanders met elkaar in contact te laten komen. Twee van deze poelen zijn gepland in de buurt van de dorpskern van Borkel, nabij de Sportparkdreef.

Kamsalamanders en muggen

Poelen hoor ik de Borkelnaar  denken…. Dat is toch stilstaand water waar muggenlarven in leven en we hebben al muggenoverlast…. Natuurmonumenten is hiervan op de hoogte, het veroorzaken van (extra) muggenoverlast is het laatste wat we willen.  In een goede gezonde poel heerst een ecologische evenwicht van eten en gegeten worden, zonder overlast van muggen. Gezien de muggenplaagsituatie van Borkel heeft Natuurmonumenten deze wetenschap getoetst aan de Leidraad risicomanagement steekmuggen en knutten van de Wageningen universiteit (WUR) en de uitkomst hiervan besproken met Prof.dr.ir. Piet Verdonschot. De heer Verdonschot bevestigt dat goede en gezonde poelen geen muggenoverlast veroorzaken. Een gezonde poel:

 • is voldoende diep zodat er jaarrond water in staat voor de “muggen-eters”
 • ligt niet te dicht bij de Dommel zodat bij overstroming het voedselrijke water niet in de gezonde poelen terecht kan komen.

Aan deze voorwaarden voldoen de door Natuurmonumenten ontworpen poelen voor de kamsalamander bij Borkel en Schaft. De werkzaamheden zijn gepland voor de nazomer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten

12.07.2017

Nieuws over de speeltuintjes

Er is de afgelopen maanden veel overleg geweest tussen de gemeente en Dorpsinitiatief Borkel en Schaft. Op de valreep van het oude schooljaar kunnen we eindelijk nieuws brengen over de speeltuintjes die opgeknapt worden.

Beugelstraat: in het speeltuintje Beugelstraat wordt het klimtoestel dat je hieronder op de afbeelding ziet bij geplaatst.

Er komt ook nog een picknickbank in dit speeltuintje. Eén bankje wordt verwijderd en gaat naar het fietscrossbaantje aan de Sportparkdreef. Waarschijnlijk moet uit dit speeltuintje ook een wip-element weg, anders komt het allemaal te vol en te kort op elkaar te staan. Het hekwerk gaat ook weg.

Oude School: in het speeltuintje Oude School plaatsen we deze vogelnestschommel erbij:

Door wat toestellen opnieuw te schikken krijgen we in het speeltuintje Oude School ruimte om ook een paar kleine voetbalgoaltjes te plaatsen:

Verder komt er een nieuwe fietsstalling en er komen poortjes aan de kant van de Dorpsstraat voor de veiligheid. De picknickset die aan de Dorpsstraat staat wordt in de speeltuin gezet en in het najaar wordt alles rondom het speeltuintje opnieuw aangeplant. 

Trapveldje Sportparkdreef: de tafeltennistafel gaat weg en daar komt een picknickset voor in de plaats.

De nieuwe toestellen zijn nu besteld maar er zit natuurlijk wel wat levertijd op…. Na de zomervakantie zullen ze worden geplaatst.

28.06.2017

Restauratie molen Sint Antonius Abt in Borkel en Schaft

De molen aan de Dorpsstraat in Borkel en Schaft is aan restauratie toe. Een aantal onderdelen van de molen verkeert in zodanige staat dat groot onderhoud nodig is. Omdat de molen een rijksmonument is, heeft de gemeente een restauratieplan opgesteld waarin ze alle werkzaamheden heeft benoemd die nodig zijn om de molen in zijn oorspronkelijke staat te behouden.

De firma Adriaens uit Weert gaat de restauratiewerkzaamheden uitvoeren. Adriaens is een gespecialiseerde molenbouwer. De voorbereidende werkzaamheden zijn nu opgestart. Het werk is naar verwachting begin december afgerond. De molen is tot die tijd gesloten voor bezoekers.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan onder meer uit herstelwerk in de molen zoals aandrijvingen, metselwerk, houtwerk, en ramen en deuren. Daarnaast voert Adriaens schilderwerk uit, zowel aan de binnenkant van de molen als aan de buitenzijde. De molen wordt aan de buitenkant in zijn geheel opnieuw geschilderd. Verder moet de dakbedekking vervangen worden.

Het meest omvangrijke werk is het restaureren van de vier molenwieken. Begin juli zal de molenbouwer de huidige wieken tijdelijk verwijderen. In de loop van de maand november kan hij ze weer terug plaatsen. De vormgeving van de wieken wordt zodanig aangepast dat deze effectiever wind kunnen vangen. Dat maakt het mogelijk om de molen ook bij minder wind te laten draaien.

De kosten voor de restauratie worden geraamd op € 122.000,-. De provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben subsidies toegekend voor het merendeel hiervan. Het overige deel (circa € 30.000,-) betaalt de gemeente Valkenswaard.

15.06.2017

EHBO aan baby’s en kinderen

Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulpafdeling behandeld na een ongeval thuis. De meeste kinderen zijn tussen de nul en vier jaar oud. De helft van de letsels wordt veroorzaakt door een val en daarbij ontstaan meest letsels aan het hoofd, hals of nek. Ook op school en in het verkeer kunnen kinderen gewond raken. Want juist met (kleine) kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje.

Redenen genoeg dus om aandacht te besteden aan EHBO die specifiek op kinderen gericht is. Wil je als ouder snel wat EHBO basisvaardigheden leren en is een certificaat niet nodig? Dan is de Workshop EHBO aan baby’s en kinderen (3 uur) zeer geschikt.

Het Dorpsinitiatief organiseert samen met het Rode kruis de workshop EHBO bij kinderen/baby’s voor alle inwoners van Borkel & Schaft. Deze zal plaats vinden op Dinsdag 18 Juli om 19.00 uur in Dorpshuis d’n Teut te Borkel & Schaft. De kosten voor deze workshop zijn normaal € 55,00. Maar we hebben een incidentele financiële bijdrage ontvangen van Rabobank de Kempen, een bijdrage van Wijkgericht werken gemeente Valkenswaard, en het Dorpsinitiatief doet ook een bijdrage waardoor de kosten per cursist € 20,00 zullen zijn. Hieronder meer informatie over de workshop.

WORKSHOP EHBO AAN BABY’S EN KINDEREN

Leer tijdens deze korte workshop EHBO bij de 7 meest voorkomende ongevallen bij baby’s en kinderen.

OVER DE WORKSHOP

– Duur: 3 uur

LEERDOELEN EN ONDERWERPEN

Je leert een kind in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

-Bewusteloosheid (let op: exclusief Reanimatie en AED)

-Verslikking

-Huidwond

-Verstuiking

-Brandwonden

-Hersenschudding

-Vergiftiging

WAT KRIJG JE NA AFLOOP VAN DE CURSUS?

– Mini-gids EHBO aan baby’s en kinderen

– Bewijs van deelname

TARIEVEN:

€ 20,00 per deelnemer. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor deze workshop, ontvangt u de betaalgegevens. In sommige gevallen vergoed de zorgverzekeraar deze workshop, kijk hiervoor in uw polis.

De workshop EHBO aan baby’s en Kinderen is een hele mooie en leerzame basis. Voor diegene die hierna nog interesse hebben, is er altijd een mogelijkheid het later verder uit te bouwen naar een uitgebreidere EHBO of een aanvulling Kinder-reanimatie en AED.

HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN VOOR DEZE WORKSHOP? Stuur een mail met je naam, adres en telefoon nummer naar: info@dorpsinitiatiefbes.nl Inschrijven kan t/m 9 Juli

13.06.2017

Inspraakreacties bestemmingsplan

Vorig jaar hebben we een 4-tal inspraakreactie’s ingediend bij de gemeente n.a.v. het bestemmingsplan buitengebied.

Deze week hebben we bericht van de gemeente gekregen dat het college inmiddels van mening is dat er meer nadruk moet liggen op de leefbaarheid in Borkel&Schaft en wil graag, net als de gemeenteraad, dat er ruimhartiger wordt omgegaan met de toevoeging van woningen in Borkel&Schaft. Dit omdat het toevoegen van woningen geacht wordt een positief effect te hebben op de leefbaarheid.
 
Wat hebben we bereikt:

2 inspraakreactie’s geven aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

1-  Behoud van 27 bouwkavels
2-  Ruimere mogelijkheden woning splitsing

17.05.2017

Plaatsing muggenvallen

Het weer is gelukkig beter maar dat betekent ook dat het warm en vochtig kan zijn, de ideale omgeving voor de muggeneitjes om uit te komen. We hopen dat de muggen dit jaar ons dorpje overslaan maar het onderzoek gaat nu beginnen.

22 Mei worden de eerste muggenvallen geplaatst : 7 locatie’s in het buitengebied (Malpie etc), 7 locatie’s bij bewoners van ons dorp. We hebben een lijst doorgegeven met bewoners die bereid zijn om een plekje in de tuin vrij te maken voor deze vallen, bedankt voor de aanmeldingen! Het onderzoeksteam heeft 7 locatie’s gekozen die verspreid over het hele dorp liggen. Deze adressen worden rechtstreeks door het onderzoeksteam benaderd en de plaatsing data worden doorgegeven. Iedere maand, 6 maanden lang zal er een muggenval op de 14 locatie’s geplaatst worden voor 24 uur. Na deze 6 maanden kan de professor aan de slag om een duidelijk beeld te krijgen welke mug het is en in welk gebied de mug zit. Zo kan de gemeente weer verder met de natuurorganisatie’s om maatregelen te nemen.

12.04.2017

Verslag van de muggenbijeenkomst

Op 28 maart j.l. organiseerde het Dorpsinitiatief in samenwerking met de gemeente en Bosgroep Zuid Nederland een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Borkel & Schaft met de muggenproblematiek als onderwerp. Professor van de universiteit van Wageningen en specialist in stekende insecten Piet Verdonschot gaf een lezing over de verschillende soorten stekende insecten, hoe zij leven, waar zij leven en hoe het komt dat ze soms zo talrijk worden. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten.

22.03.2017

Wie krijgt de Valkenswaardse vrijwilligerstrofee 2016 ?

Eén keer per jaar vindt de uitreiking plaats van de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs. Deze bestaat uit een wisseltrofee, een beeldje en een geldelijke gift. Elke vrijwilligersorganisatie óf individuele vrijwilliger, komt hiervoor in aanmerking als waardering voor de inzet voor de gemeenschap in het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de vrijwilligers actief zijn in Valkenswaard, Dommelen of Borkel en Schaft.

Het thema van dit jaar is ‘Samen leven’, over de betekenis van vrijwilligerswerk voor de sociale samenhang. Daarbij hebben kandidaten die een bijzondere prestatie hebben geleverd en anderen inspireren en motiveren tot samenwerking, een streepje vóór.

Omdat vrijwilligerswerk enorm veelzijdig is, verdelen we de nominaties dit keer in de volgende 5 categorieën: Sport, Buurt en wijk, Zorg, Natuur en Individueel.

Nomineer nu úw kandidaat!

Kent u vrijwilligersorganisaties of individuele vrijwilligers in uw omgeving die volgens u de prijs verdienen, meld hen dan aan vóór 1 mei 2017. Dat kan met het nominatieformulier dat u  kunt afhalen op de volgende plaatsen: in Valkenswaard bij het gemeentehuis, de bibliotheek (de Hofnar 12) en bij Cordaad Welzijn (de Hofnar 16), in Dommelen bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in Borkel en Schaft bij Dorpshuis D’n Teut.

U kunt het ingevulde formulier sturen naar: Cordaad Welzijn, onder vermelding van Vrijwilligerstrofee 2016, de Hofnar 16 5554 DA in Valkenswaard.

U kunt ook bij het nieuwsbericht op www.valkenswaard.nl/nieuws het formulier downloaden en printen en dat opsturen. Of inscannen en mailen naar vrijwilligerscentraleva@cordaadwelzijn.nl

Onafhankelijke jury bepaalt de winnaar.

Een jury onder voorzitterschap van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen, nomineert in elke categorie een kandidaat, zodat een lijst van vijf potentiële winnaars ontstaat. Daaruit wijst de jury uiteindelijk één winnaar aan die de Trofee krijgt.
Dit jaar is de uitreiking van de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee op dinsdagavond 27 juni. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultuurcentrum De Hofnar, wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs uitgereikt.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale van Cordaad Welzijn, via telefoonnummer 06-39844550, of via een mailbericht naar vrijwilligerscentraleva@cordaadwelzijn.nl.

14.03.2017

Informatieavond over muggenoverlast

Op dinsdag 28 maart organiseert de gemeente Valkenswaard in samenwerking met Dorpsinitiatief Borkel en Schaft een informatiebijeenkomst over overlast van steekmuggen. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft.

Prof. Dr. Piet Verdonschot (Wageningen Environmental Research / Alterra) zal op deze avond een presentatie geven. De heer Verdonschot is betrokken geweest bij onderzoeken en advies naar aanleiding van vrijwel alle muggenplagen in Nederland van de afgelopen 20 jaar. Hij geeft uitleg over de biologie van stekende insecten en doet verslag van de quickscan risicoanalyse van de omgeving van Borkel en Schaft. Aansluitend zal de heer Verdonschot vragen beantwoorden en adviezen geven over hoe overlast van stekende insecten zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Wethouder Mart Wijnen (beheer openbare ruimte) is aanwezig namens het college. De avond is openbaar. Belangstellenden die niet in Borkel en Schaft wonen zijn uiteraard ook van harte welkom.

 Aanleiding
De inwoners van Borkel en Schaft ervaren de laatste jaren in de zomermaanden terugkerende overlast van steekmuggen. Er is behoefte aan concrete informatie over de oorzaak van deze overlast en vooral aan een antwoord op de vraag: hoe kunnen we deze overlast zoveel mogelijk beperken?
De gemeente en het Dorpsinitiatief zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematiek rondom deze steekmuggenplaag. Dat doen zij samen met belanghebbende professionele partijen in de directe omgeving van Borkel en Schaft, zoals de Bosgroep Zuid Nederland, Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel.

15.02.2017

XTC dump op de Achterste Brug.

Vorige week heeft er voor de 2e keer op dezelfde locatie een XTC dump plaats gevonden aan de Achterste Brug. De gemeente heeft snel en adequaat actie ondernomen om het XTC afval op te ruimen. Als u iets verdachts ziet, neem meteen contact op met de politie. 

13.02.2017

Mobiele telefonie Borkel en Schaft

Als Dorpsinitiatief wordt er hard gewerkt in samenwerking met de gemeente om het dekkingsprobleem in onze dorpskern op te lossen. Er is een reactie van de providers. Helaas een teleurstellende reactie.

Hieronder het antwoord van de providers op het voorstel van de gemeente Valkenswaard:

Namens Vodafone kan ik aangeven dat op de aangegeven locatie een mast de dekking zeker zal verbeteren. Vodafone kan op dit moment echter niet investeren in het netwerk. Wanneer dat wel kan is nog onbekend.

Wellicht is het een optie om als gemeente een mast te plaatsen. Dat scheelt weer in de business case voor providers. Nu weet ik dat voor Vodafone zelfs dat soort initiatief op dit moment ook niet helpt om tot investeren over te gaan. Al het geld gaat eigenlijk kort gezegd naar de opbouw van de nieuwe organisatie VodafoneZiggo. Er wordt nauwelijks gebouwd door Vodafone het komend jaar. Maar wellicht hebbende andere providers meer budget vrij. Ik heb de vraag gelijk uitgezet.

Maar we geven niet op en gaan stug door om tot een veiligere dekking van de telefonie in Borkel en Schaft te komen.

04.02.2017

Overleg muggenoverlast

Dinsdag 31-01-2017 hebben wij een overleg gehad met de Gemeente, Bosgroep Zuid en Prof. Verdonschot. We hebben aangegeven hoe groot de muggenoverlast was in 2014 en 2016. Deze zomers zijn bekend bij de professor als ideale zomer voor de mug om zich voort te planten. Veel water en een warme temperatuur zijn de ideale omstandigheden voor de mug om eitjes te leggen. In de Peel waren het aantal muggen zelfs 1000 maal verdubbeld in 2016. Helaas betekent het dat wanneer er vorige zomer veel muggen waren, er ook veel eitjes gelegd zijn en er dus weer een hoog aantal muggen in 2017 te verwachten zijn. Een strenge winter betekent ook niet dat er minder muggen zullen zijn in de zomer, dit is een fabel volgens de professor: eitjes kunnen onder alle weersomstandigheden tot 4 jaar ‘mee’ en het kan dus bij een, voor de muggen, gunstige combinatie van (hogere) temperatuur en (vochtige) lucht in een zomer ineens tot een explosie komen. Bosgroep Zuid gaf aan dat er in de zomer van 2016 diverse plekken in de Malpie nat bleven terwijl deze normaal binnen 2 á 3 dagen opdrogen.

Over de mug

* 36 tot 38 soorten in Nederland, onderverdeeld in 5 groep;

* In Zuid Nederland m.n. de moerassteekmug (piek: mei-juni) en de huissteekmug (piek: vanaf hartje zomer.)

* Hoe ver vliegt ie? Een lastige. Het is maar van een paar groepen bekend. Ze kunnen een afstand afleggen van 100 meter tot wel 60 km. Daarom moeten we meerdere natuurgebieden rondom Borkel & Schaft onder de loep nemen met name dus de Malpie maar ook Plateaux-Hageven. Dat wordt door Natuurmonumenten beheerd en die worden er dus ook bij betrokken. Wel is duidelijk dat het randgebied (Borkel & Schaft) een groot muggenprobleem had in 2016. Hoe noordelijker je ging via de Malpie, hoe minder de overlast werd volgens Bosgroep Zuid.

* De mug gedijt goed in tijdelijk stilstaand water. Daarin nl. geen natuurlijke vijanden zoals kevers, libellen. Bij alle eventuele ‘grote’ matregelen blijft het daarom belangrijk om in je tuin geen tijdelijk stilstaand water te hebben. Van stromend water (De Dommel) houden ze niet maar wel van ondergelopen uiterwaarden in de directe nabijheid van de rivier.

* Pijpenstro is een ideale omgeving voor muggen, deze is veel te vinden op de Malpie. Pijpenstro kort maaien of afbranden is geen oplossing volgens de professor omdat de eitjes van de mug onderaan de natte pol liggen. Ook moet er gekeken worden naar de herstel maatregelen van de droge heide. Eitjes kunnen zich opbouwen op de rand van bijvoorbeeld een ven, de eitjes sluimeren en wanneer het een ideale omgeving heeft zal er een explosie/uitbraak plaatvinden van de eitjes met gevolg een groot aantal muggen. KAD (Kennis & Adviescentrum Dierplagen) heeft in opdracht van de gemeente in 2016 een aantal muggen gevangen bij de Pater Aartslaan en laten onderzoeken. Het gaat waarschijnlijk om de moerassteekmug. De exacte soort is wel belangrijk want het helpt de professor bij zijn onderzoek om de overlast in de toekomst tegen te gaan. Waarom is dat zo belangrijk? De huissteekmug blijft dichter bij huizen; de moerassteekmug overbrugt ca. 800 m. tot 2 kilometer. Dat is grove schatting want exact bekend is dat dus niet.

Wat gaat er nu gebeuren?

Bosgroep Zuid gaat informatie/plattegronden ect aanleveren aan de professor zodat deze een beter beeld krijgt van de natuurgebieden rond Borkel & Schaft. Er zal moeten worden uitgezocht om welke mug het precies gaat (welke moerassteekmug), waar komen de muggen vandaan, in welke periode is de overlast het ergst en hoe komt het dat er dan zo ontzettend veel muggen aanwezig zijn. Dus kort gezegd: bron (gedeeltelijk) bestrijden en populatie terugdringen. De mug zal niet volledig verdwijnen maar hopelijk wel in mindere mate dan afgelopen zomer. Onderzoek – risico analyse maken en concrete adviezen – maatregelen uitvoeren… Het kost wel tijd!

Spuiten met insecticiden, vergif…: verboden. Not done.

Eind Maart zal er een informatie avond plaatsvinden in het Dorpshuis. Op deze avond zal professor Verdonschot aan alle inwoners een duidelijke uitleg geven wat er onderzocht moet worden en wat er moet gebeuren om het probleem aan te pakken. Misschien willen we voor de toekomst 10 personen, bij voorkeur wonend verspreid in het dorp, vragen om objectief en reëel een tabel bij te houden over de mate van de overlast.

22.01.2017

Afgeronde projecten in 2016

Hier een link naar de powerpoint van de nieuwjaarsreceptie op 15.01.2017

Nieuwjaarsreceptie-2017

22.01.2017

Informatie doelgroep Zonnebloem Valkenswaard en samenwerking met wijkcommissies 

Waarom de Zonnebloem?                                                                                                                                     

De Zonnebloem Valkenswaard zet zich al ruim 50 jaar actief in voor de gasten van de Zonnebloem. Ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking langer zelfstandig blijven wonen en meer zelf moeten regelen. Dit kan leiden tot een groter sociaal isolement. Juist de leuke dingen des levens-  een dagje uit met anderen of een activiteit buiten de deur – vallen als eerste af.  De Zonnebloem zorgt dat dit niet gebeurd door te zorgen voor sociaal contact, iets leuks ondernemen, liefst samen met mensen die dezelfde interesse delen. Dat doen we samen met vrijwilligers.

Onze doelgroep                                                                                                                                                      

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking, jong of oud. Dit kan aangeboren zijn, of later in het leven zijn ontstaan door bijvoorbeeld ziekte of gevorderde leeftijd. Met name de mensen die door hun lichamelijke beperking dreigen in een isolement terecht te komen behoren tot onze doelgroep.

Wat doet de Zonnebloem                                                                                                                                    

De Zonnebloem heeft als missie het leven te verrijken van mensen met een lichamelijke beperking en dat haar vrijwilligers, door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. Van een bezoek aan huis, een wandeling en een kopje koffie op het terras, tot een dagje uit of het bijwonen van een voorstelling.

Wat kost de Zonnebloem                                                                                                                                          

De Zonnebloem rekent voor haar inkomsten op een jaarlijkse donatie of gift en een bijdrage in de kosten wanneer wordt deelgenomen aan een activiteit.

Samenwerking wijkcommissies en Zonnebloem Valkenswaard                                                                       

In Valkenswaard zijn wijkcommissies actief die activiteiten organiseren voor haar wijkbewoners. Elke wijk heeft een vaste contactpersoon. Deze persoon met bijbehorende contactgegevens staat opgenomen in de onderstaande tabel. Zijn er binnen jouw wijk eventuele bewoners met een lichamelijk beperking die in een isolement dreigen te geraken? Maak hen dan attent op het bestaan van de Zonnebloem. Óf neem zelf contact op met een van de contactpersonen van de Zonnebloem Valkenswaard wanneer jouw wijkbewoner daarom vraagt. We gaan graag met mensen in  gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn.                                                                                                                           Mochten er zich bij de Zonnebloem deelnemers aanmelden die niet tot onze doelgroep  behoren, dan “leiden” we deze door naar de contactpersoon van de betreffende wijkcommissie. We hopen op deze manier elkaars werkwijze te versterken waardoor de kans op een sociaal isolement wordt verkleind.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze informatiebrief neem dan contact op via de mail met Zonnebloem Valkenswaard

28.12.2016

22-12-2016 heeft Valkenswaard Lokaal het volgende ingediend bij het vragen halfuurtje:
 
Vragenhalfuurtje
 
Onderwerp: Voorrangsregel toewijzing huurwoningen personen uit Borkel en Schaft.
 
Raadsvergadering: 22 december 2016
Gesteld door: VL / R. van Dijk
Portefeuillehouder: Mart Wijnen
Teammanager: Hans Appelmans
Deadline: 22 december 2016
 
Vraag:
 
Gebleken is dat Bouwvereniging Woningbelang sinds november 2016 de voorrangsregel voor personen uit Borkel en Schaft voor het verkrijgen van een huurwoning heeft ingetrokken.
Reden hiervoor is dat Woningbelang van mening is dat iedereen gelijke kansen moet hebben op het huren van een woning in Borkel en Schaft. Geluiden uit de gemeenschap van Borkel en Schaft geven een ander beeld. Zij zijn van mening dat door het intrekken van deze regel nog meer jeugd uit Borkel en Schaft verdwijnt. Hiermee gaat een groot bindingselement met het dorp verloren. Iets wat zeer betreurt wordt. Daarbij kan gesteld worden dat als de jeugd een beroep moet doen op een woning buiten Borkel en Schaft deze zelden of nooit meer terug komen.
 
• Is het correct dat Bouwvereniging Woningbelang in november 2016 de voorrangsregel heeft ingetrokken.
• Is dit conform hetgeen in de prestatieafspraken is overeengekomen.
• Wat is het standpunt van uw college ten aanzien van het intrekken van deze regel.
• Bent u bereidt de regel tijdens de onderhandelingen over het herzien c.q. aanpassen van de prestatieafspraken 2018 aan de orde te stellen.
 
Antwoord Wethouder Wijnen:
 
De voorrangsregel is conform de landelijke wetgeving ingetrokken. Het College moet deze wet handhaven. Het onderhandelen in de prestatie afspraken of zoeken naar andere mogelijkheden om deze voorrangsregel terug te brengen moet besproken worden met Woningbelang, echter moeten we ons aan de landelijke wetgeving houden. Valkenswaard Lokaal vraagt nog om een ontheffing van de huisvestingswet. Wethouder Wijnen gaat dit bekijken en komt hier later op terug.
 

26.11.2016

Groene impuls voor Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard is gestart met het planten van in totaal zo’n 750 bomen langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Ook in het centrum van Valkenswaard plant de gemeente de komende jaren meer bomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het centrum. Het gaat dan om bomen bij de parkeerterreinen van het Kerverijplein, Carillonplein en Kloosterplein. De Corridor krijgt in 2017 nieuwe aanplant.

Toekomstvisie

In de Toekomstvisie geeft de gemeente aan dat groen in de kernen in belangrijke mate bijdraagt aan een prettig woon- en leefklimaat voor onze inwoners. De uitwerking van de visie is het Masterplan Centrum, een programma dat werkt aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Daarnaast werkt Valkenswaard aan haar imago als vestigingsgemeente en als toeristisch – recreatieve gemeente. Voor een groene impuls stelt de raad vanaf 2016 geld beschikbaar, zoals ook beschreven in het coalitieprogramma. Met dit geld wordt nu specifiek gewerkt aan het realiseren van groenere lanen aan doorgaande hoofdwegen binnen en buiten de bebouwde kom.

450 Bomen in buitengebied

In het buitengebied is het aanplanten in volle gang. In totaal planten medewerkers van team Beheer Openbare Ruimte rond de 450 bomen. Dat zijn vooral eiken en berken, maar ook een aantal lindebomen, elzen en Amerikaanse eiken. Door deze actie brengt de gemeente vroegere groene lanen terug en legt zij nieuwe aan op plekken waar deze niet aanwezig waren. De bomen komen met name aan de Abdijweg, de Hoeve, Zeelberg, Bruggerhuizen, Peedijk, Grensweg, Dorpsstraat, Bruggerdijk, Hoeverdijk, Mgr.Smetsstraat en Loonderweg.

300 bomen binnen de bebouwde kom

Aansluitend hierop gaat de gemeente eind november binnen de bebouwde kom aan de slag met het verstevigen van de ´groene aderen´. In dit project worden zo’n kleine 300 bomen bijgeplant en op sommige plekken vervangen door meer duurzame bomen. De Leenderweg, Dommelseweg en Tienendreef komen hierbij als eerste aan bod.
Verder krijgen de entrees van de Leenderweg en de Maastrichterweg een groenere uitstraling met daarbij ook kleur door bloeiende plantsoorten. Het is de bedoeling om de komende jaren alle entrees van de gemeente een soortgelijke fleurige uitstraling te geven.

Voorafgaand aan het werk, betrekt de gemeente bewoners en/of bedrijven bij de ‘vergroening’ van hun straat. Dat is het geval voor het gedeelte van de Leenderweg tussen de Europalaan en de Bosstraat en voor de Maastrichterweg.

25.11.2016

Gewijzigde busdiensten per 11 december

Vanaf zondag 11 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuidoost Brabant. Reizigers krijgen te maken met nieuwe bussen, betere verbindingen, andere lijnnummers en gewijzigde routes met andere tijden. Bovendien krijgen reizigers te maken met een andere merknaam. Bravo (= Brabant Vervoert Ons) is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in de hele provincie Noord-Brabant.
Vanaf 11 december zijn er ook wijzigingen in de busdiensten van en naar de gemeente Valkenswaard. U vindt ze in het overzicht hieronder.

Oude lijnnummers Nieuwe lijnnummers Bestemming
21 (nieuw) Geldrop – St Anna Ziekenhuis –  Heeze Leende – VALKENSWAARD
117 (nieuwe spitsdienst) Eindhoven CS – Aalst – VALKENSWAARD – Waalre – Veldhoven MMC
170/171 317 (HOV) Eindhoven CS – Aalst – VALKENSWAARD – DOMMELEN
172 318 (HOV)

Eindhoven CS – Aalst – VALKENSWAARD – DOMMELEN Bergeijk – Luyksgestel
195 621 (Scholierenlijn) Sterksel – Heeze – Leende – VALKENSWAARD
196 611 (scholierenlijn) Maarheeze – Leende – VALKENSWAARD
256 (nieuwe buurtbus) Maarheeze Station – Leende – VALKENSWAARD
476 276 (buurtbus) VALKENSWAARD – BORKEL EN SCHAFT – Achel (B)
477 277 (buurtbus) Veldhoven City Centrum – Waalre – VALKENSWAARD

Bijzonderheden per lijn:

Lijn 21 is een nieuwe maatwerklijn, die Valkenswaard, Heeze en Leende verbindt met het St. Annaziekenhuis en het centrum van Geldrop.

Lijn 117 is nieuw. Deze lijn rijdt een aantal spitsritten naast lijn 317/318 Eindhoven-Valkenswaard-Waalre-Maxima Medisch Centrum. Valkenswaard krijgt hierdoor in de spits een rechtstreekse verbinding met het Maxima in Veldhoven.

Lijn 317 is een Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn (HOV) naar Aalst-Valkenswaard-Dommelen en is nieuw. Deze lijn vervangt de oude lijn 171 en 170 en heeft dezelfde route en haltes.

Lijn 318 is een HOV lijn naar Aalst-Valkenswaard-Bergeijk-Luyksgestel en is nieuw. Deze lijn vervangt de oude lijn 172 en heeft dezelfde route en haltes. De lijnen 317 en 318 vormen een snelle en frequente verbinding tussen Valkenswaard en Eindhoven.

Buurtbus 256 is nieuw en verbindt Valkenswaard met Leende en Maarheeze.

Meer informatie
Heeft u vragen over reizen in Brabant? Zoekt u meer informatie over de dienstregeling of de nieuwe bussen? Kijk dan op www.bravo.info.

21.10.2016

Borkel en Schaft in kerstsfeer

Op zaterdag 17 december is er weer een avondopenstelling van de Molen Sint Antonius Abt te Borkel en Schaft.

Tevens wordt er in samenwerking met diverse verenigingen van Borkel en Schaft rondom de molen een kleinschalige creatieve kerstmarkt gehouden.

We zijn op zoek naar personen die deze avond zijn of haar creatieve activiteiten gericht op kerstmis onder de aandacht wil brengen. Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van deze kerstmarkt.

De kerstmarkt begint om 17.30 uur

26.09.2016

Uitnodiging Bestemmingsplan buitengebied

Op 28 september (Dorpshuis D’n Teut te Borkel), 4oktober (Het Oude Wandelpark te Valkenswaard) en 11 oktober(locatie in Dommelen wordt nog bekend gemaakt) organiseert het CDA informatie avonden over het bestemmingsplan buitengebied. Aanvang 20.00 uur.

 Het is de bedoeling dat de inwoners zich uit kunnen spreken over wat hun wensen, verwachtingen en beleving van het buitengebied zijn. Om het dicht bij huis te houden organiseert het CDA per kern een avond. De meest betrokken inwoners krijgen zo de gelegenheid er iets van te vinden. De CDA gemeenteraadsfractie wordt binnen niet al te lange tijd gevraagd haar mening te geven over het te actualiseren Bestemmingsplan Buitengebied. Op dit moment heeft het college een Nota van uitgangspunten opgesteld. Het is van groot belang dat ook vanuit de politiek, de CDA raadsfractie, een mening gevormd wordt over wat nodig is om een goed, gezond, werkbaar en leefbaar buitengebied te hebben. Vandaar dat de fractie daar actief naar op zoek gaar door middel van het organiseren van deze avonden.

Het programma van de avond loopt als volgt: de belangstellenden worden welkom geheten door de fractievoorzitter, Frank van Gastel.  Dan een toelichting door Kees Marchal, fractiespecialist Ruimtelijke Ontwikkeling, over het verdere verloop van de avond. De bedoeling is om zoveel mogelijk informatie over beleving, verwachtingen en wensen van de bewoners van het buitengebied op te halen. Dat gebeurt langs vijf thema’s:

 1. Wonen in het buitengebied 
 2. Werken in het buitengebied 
 3. Recreëren in het buitengebied 
 4. Natuur en
 5. Verkeer

 Ieder kan dan gedurende drie maal 25 minuten over een thema praten. Het is namelijk de bedoeling dat men maximaal drie thema’s bezoekt.De aanwezigenwordenbij aanvang gevraagd zich naar interesse over de thema’s te verdelen. 

06.09.2016

Bloemencorso voor alle dorpsinwoners en belangstellenden

Zondag 11 september is in zicht. Het moment dat we kunnen gaan stralen met onze dahliawagen tijdens de parade in Valkenswaard. Vele van u hebben ons al geholpen. Geholpen in de vorm van sponsoring, collecte, vriendje voor een tientje maar ook een helpende hand toegestoken.

Helpen kan nog steeds en wel in het a.s. prikweekend. Vrijdagavond 9 september zijn we vanaf 18.00 uur aanwezig en prikken dan door tot in de late uurtjes.
Zaterdag 10 september zijn we vanaf 9.00 uur in de tent en eindigen we pas totdat de wagen klaar is.

Ook dit jaar willen we de medemens die wil helpen maar niet in staat is om naar onze corsotent te komen, de gelegenheid geven om thuis de bloemen voor te prikken. Een groep van vrijwilligers zal de bloemen rondbrengen in ons dorp naar de mensen die dit aangegeven hebben en deze zodra ze klaar zijn, weer ophalen. Hiervoor hebben we 2 telefoonnummers beschikbaar die gebeld kunnen worden als u bloemen thuis wilt hebben.

Vrijdag 9 september kunnen er bloemen gebracht worden vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Bestellen van voorprikbloemen op deze datum bij Marion Smolders telefoonnummer 06-30513002.

Zaterdag 10 september kunnen er bloemen gebracht worden vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur. Bestellen van voorprikbloemen op deze datum bij Dorina Schellekens telefoonnummer 06-12958588.

Zou u graag al toegangskaarten willen hebben van de parade op zondag 11 september dan kunt u deze kopen in onze corsotent voor een goedkoper tarief. Heeft u meegedaan met onze actie : vriendje voor een tientje, neem dan dat kaartje mee naar de tent. Dat geeft u namelijk recht op 1 toegangskaart.

Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje te komen nemen in de tent.

Dus heb je zin en tijd, kom gezellig naar de tent gelegen op het sportpark!

Tot ziens in de tent!!!

Bloemencorso buurtschap Borkel en Schaft

22.07.2016

Groot Valkenswaard Toernooi in Borkel en Schaft

Zaterdag 6 augustus zal het Groot Valkenswaard Toernooi plaatsvinden op sportpark de Brug. Dit jaar zal de opbrengst van het toernooi gaan naar de Nieuwe Levenskracht uit Valkenswaard.

Het programma staat op de website: www.vvbes.nl

07.07.2016

Muggenoverlast

Afgelopen maandag hebben we nogmaals met de gemeente gesproken over het grote muggen probleem in ons dorp. Vandaag hebben we bericht gekregen dat de gemeente met o.a. het Waterschap en enkele natuurorganisaties een bezoek gaat organiseren aan B&S. Zij zullen dan samen moeten kijken of een plan van aanpak mogelijk is.

27.06.2016

De laatste communicatie over de muggenoverlast

Klik op onderstaande link:

20160624-art-website-Informatie-over-Muggen

21.06.2016

Muggenoverlast

Hier nogmaals het artikel met de tips voor de muggenoverlast van 30.07.2015:

De overlast die men vorige zomer in Borkel en Schaft heeft ervaren, is in 2014 op vele plekken in Nederland aan de orde geweest. In 2014 waren de omstandigheden voor muggen om zichzelf voort te planten bijzonder goed. Al vroeg in het jaar een goede temperatuur en daarna regelmatig regen zodat eitjes alle ontwikkelstadia konden doorlopen. Daardoor waren er veel meer muggen dan normaal. Conclusie is dat niet het vernattingsproject als bron van de overlast moet worden beschouwd, maar eerder de combinatie van weersomstandigheden in voorjaar/zomer en stilstaand water nabij de woning.

In de notitie die nu ter inzage ligt zijn tips opgenomen, die kunnen helpen om muggenoverlast rond de eigen woning te verminderen. De tips gaan vooral over de aanpak van plekjes waar sprake is van stilstaand water. Denk bijvoorbeeld aan emmers/bakjes in de tuin waar toevallig water in is komen te staan, maar ook aan een verstopte goot, etc.

20.05.2016

Valkenswaard Wandelgemeente van 2016

De gemeente Valkenswaard is gekozen tot Wandelgemeente van het jaar 2016. Deze jaarlijkse verkiezing is georganiseerd door ‘Te Voet’, dé wandelkrant van Nederland. Wethouder Hetty Tindemans, (toerisme en recreatie en natuurbeleid), ontving vandaag de prijs, een bronzen beeld, uit handen van hoofdredacteur Frank Hamdorff. Dat vond plaats in het molenhuis van de Venbergse Molen, bij Natuurpoort De Malpie, een unieke locatie in Valkenswaard en startpunt voor allerlei tochten door de natuur.

Voor 2016 waren naast Valkenswaard, de gemeenten Castricum en Ameland genomineerd.

Winnende route; De ontdekking van De Malpie

Valkenswaard is uitgeroepen tot Wandelgemeente met ‘De ontdekking van De Malpie’. De wandelkrant omschrijft het natuurgebied en de route als volgt: “De Malpie is relatief klein, maar wel van een ongekende schoonheid. Bijzonder in vergelijking met veel heides in Nederland, is zijn natte heide. Je vindt er een ‘small five’ (zonnedauw, veenmos, veenpluis, beenbreek en klokjesgentiaan) aan plantjes die je op andere plaatsen niet zo snel tegenkomt. Kortom; De Malpie is een Must Walk!”

De wandelroute is vanaf eind mei onder meer gratis te verkrijgen bij de VVV Valkenswaard en via de IZI-travel App.

Uitgebreide wandelmogelijkheden 

Naast de Malpieroute, zijn er in en rondom Valkenswaard nog veel meer wandelmogelijkheden. Wandelaars kunnen kiezen uit een ruim aanbod van ommetjes, themawandelingen, lange afstandswandelingen en begeleide wandelingen.
Valkenswaard wordt omringd door een groot en gevarieerd natuurgebied, samengebracht onder de naam “De Groote Heide”. Dit beslaat maar liefst 6.000 hectare aaneengesloten en zelfs grensoverschrijdende natuur (tot ver in België), met bijna 500 kilometer aan wandelroutes en ruim 300 kilometer aan fietsroutes. Deze zijn met elkaar verbonden door een slim knooppuntensysteem.

Breed vrijetijdsaanbod

Naast natuur beschikt Valkenswaard over een centrum met een gevarieerd winkelaanbod, diverse musea en volop horeca. Verder is de gemeente rijk aan evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het Bloemencorso, het Vogelverschrikkerfestival en de Dakar preproloog. Daarnaast heeft Valkenswaard een ‘Paardenboulevard’, een concentratie van hoogwaardige paardensportbedrijven aan de zuidkant van de gemeente.

In haar Toekomstvisie streeft de gemeente ernaar om haar vrijetijdsaanbod verder uit te bouwen. Wethouder Hetty Tindemans: “Bij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie van Valkenswaard werkt de gemeente nauw samen met horeca- en recreatie-ondernemers, verenigingen, stichtingen, evenementenorganisatoren en natuurlijk de VVV. De titel van Wandelgemeente 2016 biedt ons veel kansen om de ambitie van ‘groene leisure & pleasure gemeente’ verder inhoud te geven.

In 2016 gaan we in elk geval als gemeente samen met deze partijen het wandelaanbod onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Dat doen we onder meer door elke maand een andere wandeling te belichten.”

07.05.2016

BES start vanaf seizoen ’16 – ’17 met F1

Nadat vv BES het afgelopen seizoen genoodzaakt was om de competitie te starten zonder deelnemende jeugdteams, ivm het ontbreken van voldoende jeugdleden, hebben de ouders van de mini’s de koppen bij elkaar gestoken en besloten om het volgend seizoen wederom met een F-team te gaan starten. De ouders van het huidige mini-team zijn van mening dat elk kind in Borkel en Schaft, in de gelegenheid moet zijn, om in het eigen dorp te kunnen voetballen.

Door dit initiatief, bestaat de mogelijkheid, dat  vv BES de komende 4 jaren met minimaal één jeugdteam aan de competitie kan deelnemen.

Van het huidige mini-team gaan er 7 spelers over naar een F-team. Dit is niet erg veel voor een team welk de wedstrijden  met 7 spelers dient te spelen, maar de hoop is aanwezig, dat er zich nog enkele kinderen geboren in 2008 of 2009 aan zullen melden. De ouders hebben toegezegd dat hun kinderen gedurende de najaar competitie er elke week zullen zijn. Tegen de winterstop wordt er geëvalueerd.

Na deze 4 jaren, moeten er kinderen ivm hun leeftijd over naar een D-team welk met 11 spelers dient te gaan spelen. Of dit mogelijk is, zullen we tegen die tijd bekijken.

Het bestuur van vv BES is zeer verheugd met dit initiatief en willen de ouders hier heel hartelijk voor bedanken. Ondanks de negatieve berichten van de laatste tijd, schijnt er voor vv BES weer licht aan de horizon.

Kinderen geboren in 2010 of 2011 kunnen zich ook aanmelden zij zijn van harte welkom om in het mini team te komen voetballen. Aanmelden kan via info@vvbes.nl

De trainingen voor de jeugd van vv BES zijn op woensdagavond van 18.00 tot 19.00u.

10.04.2016

Gemeente ondersteunt Talentenbanken in heel Valkenswaard

Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs om de bestaande Talentenbanken ‘Accent op ieders talent’ in de wijken Geenhoven, Hoge Akkers en Dommelen en ‘Buren voor Elkaar’ in Borkel en Schaft’, verder financieel te ondersteunen. Gezien de positieve ervaringen met de pilot in deze 4 wijken, wil het college ook in de overige wijken van Valkenswaard; ’t Gegraaf, Turfberg en Kerkakkers, het opzetten van soortgelijke sociale programma’s ondersteunen en borgen. Belangrijk voor het opzetten van een sociaal programma is dat dit gedragen wordt door de bewoners zelf. De gemeente faciliteert hierbij.

Achtergrond en werkwijze Talentenbanken

Eind 2012 startte het programma ‘Accent op ieders talent’ in de wijk Geenhoven. Een programma dat buurtbewoners inspireert om elkaars talenten te benutten en in te zetten voor de wijk. Buurtbewoners helpen elkaar door bijvoorbeeld boodschappen voor elkaar te doen, formulieren in te vullen, of klusjes in en om het huis te doen. De talenten in de wijk worden bij elkaar gebracht door leden van de wijkcommissie die langs de deuren gaan en die ook de ‘talenten’ blijven motiveren.
Ondertussen zijn in Geenhoven al een kleine 100 matches gemaakt. Ook in de wijk Hoge Akkers en in Dommelen zijn positieve ontwikkelingen met deze ‘burenhulp-programma’s’. In Borkel en Schaft is gekozen voor ‘Buren voor Elkaar’.

De wijkcommissies krijgen ondersteuning van professionals, de wijkondersteuners.
Zij bemiddelen bij het zoeken naar de mogelijkheden bij een hulpvraag en ze zoeken naar een match bij een aanbod voor hulp. Zij hebben ook in beeld wat er in Valkenswaard op informeel gebied al bestaat, Daarnaast hebben ze korte lijnen met het sociaal team van de gemeente Valkenswaard.

Sociale samenhang en eigen kracht bewoners ondersteunen
De Talentenbanken versterken de sociale samenhang tussen en zelfredzaamheid van bewoners. Wethouder Hetty Tindemans: “De gemeente vindt eigen kracht en regie van inwoners erg belangrijk en wil deze ondersteunen. Daarom nemen wij de kosten voor het opzetten van een Talentenbank in alle wijken voor onze rekening en bekostigen wij daarnaast de professionele ondersteuners, zodat de continuïteit geborgd is.”

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de diverse Talentenbanken op de websites van de wijkorganen:

02.04.2016

Gemeentelijke stukken digitaal ter inzage vanaf 21 april
Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 29 maart besloten om over te gaan tot het digitaal ter inzage leggen van (gemeentelijke) stukken. Ingangsdatum van dit besluit is 1 april 2016.
In de praktijk betekent het dat vanaf donderdag 21 april 2016 geen nieuwe papieren stukken meer ter inzage worden gelegd.

Terinzagelegging in gemeentehuis 

Sinds de zomer van 2015 legt de gemeente Valkenswaard geen papieren stukken meer ter inzage in de hal van het gemeentehuis, maar gebeurt de terinzagelegging digitaal via twee aanraakschermen met buttons in de wachtruimte van de publiekshal. Onder meer bestemmingsplannen, verleende vergunningen en beleidsnota’s, zijn zo in te zien. De informatie op de twee aanraakschermen is dezelfde als op de reguliere website van de gemeente: www.valkenswaard.nl.

Terinzagelegging op overige locaties
In het Dorpshuis in Borkel, ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en de bibliotheek in Valkenswaard, legt de gemeente nu nog papieren stukken ter inzage. Steeds meer inwoners gebruiken de laatste tijd het internet voor het opzoeken van informatie. Er blijkt nog nauwelijks gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid om op locatie papieren stukken in te zien. De gemeente wil haar digitale dienstverlening uitbreiden en waar mogelijk kosten besparen van papier, printen en transport.
Op basis van deze afwegingen –  en na afstemming met de Wijkraad Dommelen en Dorpsinitiatief Borkel en Schaft –  heeft het college op 29 maart besloten de papieren ter inzage legging te beëindigen en te vervangen door een digitale variant.

Digitale voorzieningen op alle locaties
In het gemeentehuis is de digitale terinzagelegging al geregeld met de twee aanraakschermen. In de bibliotheek staan diverse computers waarop via de gemeentelijke website alle informatie te vinden is. Daar is geen aanvullende voorziening nodig.
In Dorpshuis d’n Teut in Borkel staat een informatiezuil in de hal. Hierop zijn bekendmakingen en ook andere informatie over gemeentelijke producten en diensten te vinden. Deze informatie is dezelfde als op de website www.borkelenschaft.info.
In De Belleman wordt de bestaande computer in het cafégedeelte zodanig aangepast dat hierop snel, gemakkelijk en overzichtelijk de gemeentelijke bekendmakingen en overige informatie te vinden zijn.
Op deze manier is vanaf 21 april de informatievoorziening voor alle kernen dezelfde.

02.04.2016

Meer groen bij toegangswegen Valkenswaard.

Bergeijksedijk wordt groene, bloemrijke singel.

De eerste week van april gaat de gemeente aan de slag met de berm tussen het fietspad en de rijbaan van de Bergeijksedijk in Borkel en Schaft. De grond wordt gefreesd en ingezaaid met een bloemenmengsel (met onder meer margrieten). Verder komt er een flink aantal struiken, zoals brem en dit najaar nog enkele eiken en berken.

Bloemrijke bermen mooi en nuttig

De bloemrijke bermen zien er straks natuurlijk kleurrijk en fleurig uit, Dat is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. De fietsers op de Bergeijksedijk zullen er ook zeker van genieten.

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi, maar bieden ook voedsel en beschutting aan dieren, vooral aan bijen. Er komen wereldwijd steeds minder bijen, terwijl zij een belangrijke functie hebben voor bijvoorbeeld tuinbouw en fruitteelt doordat ze voor bestuiving zorgen.

Groenere toegangswegen

De werkzaamheden aan de Bergeijksedijk horen bij het project ‘versterken laanbeplanting langs wegen’. Dat project is weer onderdeel van het door de raad vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020.

Met dit project wil de gemeente Valkenswaard zoveel mogelijk toegangswegen een groenere uitstraling geven. Die groene uitstraling past ook bij de ambitie van Valkenswaard om zich te profileren op het gebied van recreatie en toerisme.

300 Nieuwe bomen bij toegangswegen

Voor 2016 is geld gereserveerd voor het planten van zo’n 300 bomen. Dat zijn vooral eiken en berken, maar ook een aantal lindebomen, elzen en Amerikaanse eiken. Het planten gebeurt dit najaar, vanaf begin november.

Er komen bomen aan de Bergeijksedijk, maar ook bij de Maastrichterweg, de Abdijweg, de Hoeve en een gedeelte van de Dommelseweg. Verder wil de gemeente bomen planten aan de Kluizerdijk, Zeelberg, de Sil, Brugse Heide, Klein Borkel, Bekenweg, Klein Schaft, Mgr. Smetsstraat, Peedijk, Dorpsstraat, Bruggerdijk en Hoeverdijk.

Wethouder Hetty Tindemans is enthousiast over het groener maken van de toegangswegen: “Ik zie het al helemaal voor me; dan kom je Valkenswaard binnenrijden door zo’n mooie bomenlaan, of fietsend langs een fleurige berm vol bloemen: prachtig! Met dat beeld voor ogen voeren we dit project uit.”

21.03.2016

BurenVoorElkaar brengt vraag en aanbod in Borkel en Schaft bij elkaar.

Ons motto is: “ Elkaar helpen en geholpen worden”.

BurenVoorElkaar wil de mensen in Borkel en Schaft meer met elkaar verbinden en zo de samenhang verder versterken en mensen met een beperking, jong of oud, ondersteunen in het langer in Borkel en Schaft kunnen blijven wonen.

De dienstenbemiddelaar van ZuidZorg Extra, Gonny Schrijvers, gaat op zoek naar mensen met een kleine of grote hulpvraag en probeert deze mensen te koppelen aan anderen die zijn of haar talenten ook wil gebruiken om een ander te helpen. Deze vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, variërend van een boodschap doen tot en klusje in of om huis of het gezellig samen drinken van een kopje koffie of thee.

Heb je een vraag, ken je iemand, die hulp kan gebruiken, maar het moeilijk vindt om hulp te vragen, of ben je bereid een doprsgenoot te helpen, laat het Gonny weten.

Gonny Schrijvers is iedere donderdagmiddag van 14 tot 15 uur aanwezig

in D’n Teut om van daaruit het project vorm te geven en bezoekt daarnaast veel mensen thuis.

02.03.2016

Werkgroep Zorg gaat Buren voor Elkaar uitrollen in Borkel en Schaft
Afgelopen maandag zijn de besturen van alle buurtverenigingen in Borkel en Schaft bij elkaar geweest om te praten over het programma Buren voor Elkaar. De kern van het principe is om vraag en aanbod op het gebied van burenhulp bij elkaar te brengen. Dan gaat het soms om hele simpele dingen als een boodschap doen of een keer iemand naar het Dorpshuis brengen. Maar ook een keertje op de koffie bij iemand die het leuk vindt om bezoek te krijgen. 
Of loop een keer binnen bij Gonny Schrijvers, iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur in d’n Teut.

26.02.2016

Interessante avond over hart en vaatziekten georganiseerd voor VO Borkel en Schaft

Op maandag 7 maart om 20.00 uur is er een lezing over ‘hart en vaatziekten bij vrouwen en mannen’ in d’n Teut. Deze lezing is toegankelijk voor iedereen. Entree is gratis. Lezing over hart- en vaatziekten bij mannen én vrouwen, verzorgd door voorlichter van de Nederlandse Hartstichting de heer Ad van Gool uit Hilvarenbeek. Speerpunt bij de Nederlandse Hartstichting is al enkele jaren vrouwen en hart- en vaatziekten. Overigens ook net zo interessant en belangrijk (zelfs soms van levensbelang) voor de mannelijke partners! Dit is het thema dat de heer Ad van Gool vóór de pauze behandelt, inclusief filmpjes. Is hart- en vaatziekten vooral een mannenkwaal? Zeker niet! Er overlijden zelfs meer vrouwen dan mannen aan een hart- of vaataandoening. Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen zelfs doodsoorzaak nummer 1. In deze voorlichting wordt aangegeven welke verschillen al bekend zijn tussen mannen en vrouwen op het gebied van deze ziekte. En na de pauze, heeft de heer Van Gool nog een spannend verhaal over zijn harttransplantatie. Dit laat zien wat er allemaal mogelijk is in de cardiologie én wat je kunt bereiken met een gezonde levensstijl! De man heeft op dit gebied alles meegemaakt: hartoperaties, implantatie kunstklep, hartstilstanden, heel veel medicijnen, een ICD wat uiteindelijk in 2004 resulteerde in een harttransplantatie. Waarvan hijzelf zegt, een onbetaalbaar geschenk. Dit is een ongelooflijk verhaal dat laat zien waar de hedendaagse cardiologie toe in staat is. Zijn verhaal zal ons zeker motiveren en inspireren. In bevlogen woorden zal Ad van Gool zijn indrukwekkende levensverhaal vertellen en de toehoorder op het hart drukken dat wonderen echt bestaan!

23.02.2016

Autodiefstal voorkomen in Borkel door buurtpreventie Whatsapp groep”
 
Sla samen de handen in een om je buurt veiliger te maken!
 
Er zijn al diverse buurtpreventie Whatsapp groepen in Borkel & Schaft. Wil jij ook toegevoegd worden in een Whatsapp groep in jou buurt? Mail je naam, adres en telefoon nummer dan naar info@dorpsinitiatiefbes.nl. Je telefoonnummer wordt dan doorgestuurd naar de beheerder van jou gebied/wijk, zodat deze je toe kan voegen in hun groep.
 
Wil je de handleiding met spelregels ontvangen; hoe om te gaan met een buurtpreventie Whatsapp groep? Mail dan ook naar: info@dorpsinitiatiefbes.nl
 
Een gewaarschuwd mens, telt voor 2!

18.01.2016

Voorontwerp bestemmingsplan Borkel en Schaft
De gemeente maakt een nieuw bestemmingplan voor de bebouwde kom van Borkel en Schaft. Wij hebben een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend. Het nieuwe plan is een conserverend plan. Dat wil zeggen dat de bestaande situatie wordt vastgelegd en dat bestaande rechten zoveel mogelijk behouden blijven. Wij hebben echter geconstateerd dat de twee potentiële woningbouwlocaties bij de Oude School zijn komen te vervallen. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling en willen graag tekst en uitleg over de keuze van de gemeente.
In onze vergadering van 1 februari 2016 hebben wij hierover een gesprek met de beleidsambtenaar van de gemeente. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

11.01.2016

‘Van oud naar nieuw’ groot succes!

Onder grote belangstelling hebben wij ons op zondag 10 januari 2016 officieel mogen presenteren. Ontzettend veel dorpsgenoten en andere belangstellenden hebben gisteren kennis gemaakt met de leden van ‘Dorpsinitiatief Borkel en Schaft’. Ook hebben we afscheid genomen van het bestuur van de oude Dorpsraad en uitgebreid stilgestaan bij de projecten die zij in de afgelopen 40 jaar hebben gerealiseerd.

Na de ondertekening van het convenant met de gemeente hebben we geproost op een mooie toekomst voor Borkel en Schaft. Daarna was het vooral een hele gezellige middag voor jong en oud. De kinderen konden zich laten schminken en hebben zich prima vermaakt op het springkussen. Illusionist Magic Mike heeft iedereen verbaasd met zijn onnavolgbare goocheltrucs. En DJ Bergenstijn zorgde voor een gezellig muziekje.

We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Er gingen veel geluiden op om ieder jaar een nieuwjaarsreceptie voor het hele dorp te organiseren. Dus wie weet krijgt deze ‘van oud naar nieuw’ volgend jaar een vervolg.

Wij willen iedereen die meegeholpen heeft om onze introductie tot een onvergetelijke middag te maken, enorm bedanken!!

30.12.2015

DorpsInitiatief Borkel en Schaft stelt zich voor; Van Oud Naar Nieuw

Flyer-dorpsinitiatief_programma-oud-en-nieuw_gemeente

Ruim 40 jaar heeft de Dorpsraad zich ingezet voor de leefbaarheid van Borkel en Schaft. Op 10 januari neemt het DorpsInitiatief officieel het stokje over.

Het Dorpsinitiatief stelt zich graag voor tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 januari in de Teutenzaal aan de Dorpsstraat. Graag willen zij met alle dorpsbewoners het glas heffen op een leefbaar Borkel en Schaft!

Programma

Het programma ziet er op 10 januari als volgt uit:

 • Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom
 • 30 uur: Start officiële gedeelte: Dankwoord aan de leden van de voormalige Dorpsraad voor hun inzet en alle mooie projecten die zij tijdens hun ruim veertig jarige bestaan hebben gerealiseerd, en die er mede toe hebben bijgedragen dat Borkel en Schaft een dorp is om trots op te zijn.
 • 45 uur: Leden DorpsInitiatief stellen zich voor. Zij geven een korte toelichting op hun werkwijze en filosofie, waarin samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan.
 • Aansluitend volgt de ondertekening van het convenant door burgemeester drs. A Ederveen namens de gemeente en door Aico Visschers (voorzitter) en Inge Roothans-Maas (secretaris) namens het DorpsInitiatief waarna we met alle aanwezigen de champagnekurken laten knallen op de toekomst.
 • Deze middag wordt afgesloten met een feestje voor alle bewoners van het dorp met tal van leuke activiteiten voor jong en oud. Er zijn leuke spelletjes voor kinderen en iets oudere kinderen. Er wordt een doorlopende voorstelling gegeven door Magic Mike en de muzikale omlijsting is in handen van DJ Stijn van den Berg. Tijdens dit deel van het programma worden de winnaars van de foto- en de kleurwedstrijd bekend gemaakt. En zo dicht bij de Belgische grens kan een frietwagen uiteraard niet ontbreken.

 Achtergrond
Begin 2015 kwam na veertig jaar een einde aan een gekozen Dorpsraad in Borkel en Schaft, bij gebrek aan kandidaten om een adequate kieslijst samen te stellen. Het wegvallen van een vertegenwoordiging van Borkel en Schaft richting gemeente werd als een ernstig gemis ervaren. Daarom namen enkele voormalige Dorpsraadleden het initiatief om een aantal jongere inwoners van Borkel en Schaft te benaderen met de vraag of ze zitting wilden nemen in een nieuw op te richten vertegenwoordigend orgaan. Dat initiatief is geslaagd en medio 2015 is de Stichting DorpsInitiatief Borkel en Schaft opgericht.

Het DorpsInitiatief hoopt op 10 januari veel bewoners van Borkel en Schaft te verwelkomen, maar ook mensen van buiten die Borkel en Schaft een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

“Het dorp, dat zijn wij. Ook een feestje bouwen doen we samen.”

15.12.2015

Kleurwedstrijd

Op 10 januari is het van oud naar nieuw evenement in de Teutenzaal. Naast een fotowedstrijd is er ook een kleurwedstrijd voor de kinderen. Morgen wordt deze op basisschool St. Servatius uitgedeeld. Voor de kinderen die daar niet naar school gaan maar toch graag mee willen doen. Kun je dit bestand openen en de kleurplaat zelf printen. Je kunt je kleurplaat inleveren in de ideeënbus in het dorpshuis. Let op deze is gesloten van 21 december tot en met 4 januari. Inleveren tot 8 januari.

03.12.2015

Uitgebreide zorgverzekering tegen lage kosten
Heeft u een laag inkomen en wilt u uitgebreid verzekerd zijn tegen een laag tarief?
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeente Valkenswaard samen met zorgverzekeraar CZ aanbiedt. De gemeente informeert bij haar bekende cliënten persoonlijk via een brief. Echter niet iedereen die in aanmerking komt voor dit aanbod is bij de gemeente bekend. Vandaar deze publicatie.

De gemeente komt met dit aanbod tegemoet in de premie van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl!

Wat zijn de voordelen?

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • Korting van 6% op de basis- en aanvullende verzekering
 • Gespreide betaling van het wettelijke eigen risico
 • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen WMO
 • CZ accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Wie kan hieraan deelnemen?
U kunt gebruik maken van dit aanbod als u:

 • in de gemeente Valkenswaard woont
 • een inkomen heeft tot maximaal 130 % van de bijstandsnorm
Pakket Basispremie inclusief aanvulling WMO Kosten aanvullend pakket Bijdrage van de gemeente Werkelijke kosten deelnemer
AV – Gemeenten Start 100,70 19,27 10,00 109,97
AV – Gemeenten Extra 100,70 34,45 12,50 122,65
AV – Gemeenten Extra Uitgebreid * 100,70 42,39 17,50 125,59

Premies en bijdragen
Valt uw inkomen onder de 110% bijstandsnorm?
Dan ontvangt u de volgende bijdrage in de premie per maand:

* Let op: bij dit pakket is een verplichte gespreide betaling van eigen risico van 10 x € 38,50. De gemeente biedt hierbij een tegemoetkoming in eigen risico van maximaal € 10 per maand.

Bij een inkomen tussen 110% en 130% van de bijstandsnorm, wordt de gemeentelijke bijdrage berekend volgens een glijdende schaal. Voor elke euro die u meer heeft aan inkomen, wordt de gemeentelijke bijdrage iets lager.

Meer informatie

 • Op www.gezondverzekerd.nl staat alle informatie over de zorgverzekering.
  Daar kunt u ook een vergelijking met uw huidige pakket maken.
 • Heeft u vragen over de pakketten? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ via het telefoonnummer 0900-0949 of ga langs bij het regiokantoor CZ in Valkenswaard (Promenade 23).
 • Heeft u vragen over de gemeentelijke bijdrage? Neem dan op maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact op met de gemeente Valkenswaard via telefoonnummer (040-) 2083676. U kunt ook langs gaan bij het regiokantoor CZ in Valkenswaard. Hier is van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur een medewerker van de gemeente aanwezig.

02.11.2015

Belangstelling voor starterswoning Borkel en Schaft? Meld je aan!

De gemeente Valkenswaard wil de belangstelling peilen onder jongeren van 18 tot 35 jaar die in Borkel en Schaft een nieuwbouwwoning willen bouwen, kopen of huren. De gemeente wil het voor starters mogelijk maken om te bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent dat starters zich kunnen aanmelden, gezamenlijk een vereniging kunnen oprichten en onder begeleiding van een deskundige partij een woning kunnen laten bouwen. De locatie Biestven is hiervoor aangewezen.

CPO koop of huur

Niet alleen starters die zelf een woning willen laten bouwen kunnen zich aanmelden. Ook starters die graag een ‘kant en klaar’ huis willen kopen, of die willen huren, kunnen zich melden. De gemeente krijgt zo zicht op het totale aantal belangstellenden en kan op basis daarvan kijken of zij maatwerk kan toepassen.

Aanmelden tot en met 27 november
Ben je 18 tot 35 jaar en heb je belangstelling? Meld je dan aan bij de heer L. van Gerven van de gemeente via telefoonnummer (040-) 20 83 487, of per e-mail: Lge@valkenswaard.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 november.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een oriënterend gesprek.

29.10.2015

UITNODIGING

Voorlichtingsbijeenkomst woninginbraak, door ex-inbreker!
Donderdagavond 26 november 2015, 19.00 – 21.30 uur, Borkel en Schaft.

BEVEILIG UW WONING EN GEEF OVERVALLERS, OPLICHTERS EN INBREKERS GEEN KANS !

Beste inwoner van Borkel en Schaft,

Vraagt u zich weleens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? Kom dan naar de gratis voorlichtingsbijeenkomst over het voorkomen van woninginbraak, het ongewenst binnendringen van woningen en het herkennen van babbeltrucs, op donderdagavond 26 november in Het Dorpshuis in Borkel en Schaft.
Een belangrijke en leerzame bijeenkomst waarin u leert om criminelen buiten de deur te houden!

Met de donkere wintermaanden voor de boeg is het goed om extra alert te zijn op verdachte personen en situaties. Alle deuren goed op slot en de ramen veilig dicht zijn vanzelfsprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let, maar wat kunt u nog méér doen om veilig te wonen?
Tijdens deze voorlichtingsavond krijgt u interessante en nuttige tips, die het risico op een inbraak voor u zullen verkleinen.

De tips worden u onder andere aangereikt door een zeer bijzondere gast, namelijk een ex-inbreker! Met een crimineel verleden weet hij als geen ander hoe inbrekers tijdens een inbraak te werk gaan en wil hij deze ervaringen graag met u delen.

De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Borkel en Schaft. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Valkenswaard, in samenwerking met Buurtpreventie Borkel en Schaft, de Politie en Het Beveiligingscentrum uit Wageningen.

Vooraf aanmelden

Wij vragen u om zich van te voren voor deze bijeenkomst aan te melden, door vóór maandag 23 november een mail te sturen naar nicole.bots@valkenswaard.nl, of telefonisch via 040-2083592.

Vermeld hierbij uw naam en met hoeveel personen u komt.

Programma
19.00 uur       
            Inloop met Koffie/Thee

19.30 uur                    Welkom en introductie door Buurtpreventie Borkel en Schaft

19.45 uur                    Presentatie van wijkagent Robert Moers

 • Wat valt hem op in de wijk?
 • Wat te doen bij een verdachte situatie?
 • Wat wil hij u nog meegeven?

20.00 uur                    Presentatie Het Beveiligingscentrum

 • Wat kunt u zelf doen tegen woninginbraken en babbeltrucs?
 • De meest voorkomende inbraakmethoden
 • Ex-inbreker aan het woord

21.30 uur                    Afsluiting door Buurtpreventie Borkel en Schaft

Locatie en adresgegevens

Het Dorpshuis / Grote zaal

Dorpsstraat 55

5556 VL Borkel en Schaft

Informatiepakket voor alle aanwezigen

Voor alle aanwezigen ligt er speciaal geselecteerd foldermateriaal klaar, met bruikbare tips om uw woning deze winter zo veilig mogelijk te maken.

Daarnaast heeft de gemeente Valkenswaard voor alle deelnemers van deze bijeenkomst een leuke attentie klaarliggen en zal Het Beveiligingscentrum een speciale prijs uitreiken aan de deelnemer met de beste inbraakpreventietip!

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht op www.valkenswaard.nl, waar een nieuwsbericht geplaats zal worden onder het ‘Laatste nieuws’.
Graag zien wij uw aanmelding tegemoet en heten wij u van harte welkom op donderdagavond 26 november 2015 in Het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

29.09.2015

De cliëntondersteuners van SeniorenBelangValkenswaard geven onafhankelijk advies en ondersteunen u:

– als u denkt hulp nodig te hebben van gemeente of andere instantie

– helpen u bij het bepalen of hulp nodig of of gewenst is

– bij het voeren van keukentafelgesprekken met de gemeente

26.09.2015

Vanaf maandag 5 oktober voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Maastrichterweg. Het asfalt is vanaf de Zuidelijke Randweg tot aan de Schafterdijk aan vervanging toe. Tijdens de werkzaamheden wordt de huidige bovenste asfaltlaag verwijderd en brengt de aannemer een nieuwe verstevigende deklaag aan. Daarnaast vervangt hij de trottoirbanden tussen de Zuidelijke Randweg en de Hoeve. De werkzaamheden duren 4 weken, dus van 5 tot en met 30 oktober. De planning is alleen haalbaar bij goed weer.

Afsluiting Maastrichterweg voor autoverkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Maastrichterweg volledig afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Zuidelijke Randweg – N69 (Luikerweg) – Dorpsstraat – Bruggerdijk – Peedijk. Zie ook bijgaande omleidingstekening.

Voor de bereikbaarheid van aanliggende percelen worden aanvullende verkeersmaatregelen getroffen.  Het fietspad blijft wel open, dus fietsverkeer blijft gewoon mogelijk.

Na afronding van het werk heeft de Maastrichterweg op het gedeelte Zuidelijke Randweg – Schafterdijk een duurzaam veilig profiel, dat herkenbaar is aan de dubbele asstreep.

Vragen
Met vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met ondergetekende

23.09.2015

Garagesale in Borkel en Schaft op zondag 27.09.2015. Vanaf 10 uur zijn de garages open. Hieronder een plattegrond van de deelnemende garages.

17.09.2015

Informatiemarkt Valkenswaard over hulp aan vluchtelingen

De gemeente Valkenswaard voelt zich betrokken bij het vluchtelingenvraagstuk, net zoals de Valkenswaardse gemeenschap. Via social media ontvangt de gemeente vragen van bewoners over wat ze kunnen doen om de vluchtelingen te helpen. Tegelijkertijd is er een tekort aan vrijwilligers. De gemeente wil vraag en aanbod graag bij elkaar brengen en organiseert daarom op maandag 21 september van 19.00 tot 21.00 uur een informatiemarkt in de hal van Cultuurcentrum De Hofnar aan de Hofnar 10.

Hier kunt u alle vragen kwijt over wat u nu al kunt doen en krijgt u meer inzicht in alles rondom het opvangen van vluchtelingen. Heeft u zelf al een actie opgezet, dan kunt u informatie hierover tijdens de informatiemarkt met anderen delen. Geef uw naam en initiatief dan even door aan communicatie@valkenswaard.nl. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Wethouder Hetty Tindemans: “Vanuit het gemeentebestuur willen wij graag een verbindende rol vervullen. We willen de vrijwilligers die zich bij ons melden koppelen aan de vraag naar vrijwilligers die vluchtelingen willen begeleiden. Daarnaast brengen we initiatiefnemers graag met elkaar in contact om hun ideeën te delen en elkaar te versterken”.

04.09.2015

Red de Peuterspeelzaal, meld je kinderen aan!

Recentelijk heeft het bestuur van Peuterdorp, de stichting die o.a. Peuterspeelzaal Borkelijntje runt, besloten om de openingstijden vooralsnog terug te brengen van 3 ochtenden per week naar 1 ochtend per week. Dit als gevolg van het teruglopend aantal peuters wat van de peuterspeelzaal gebruik maakt.

Een aantal bezorgde ouders heeft hierover contact gezocht met Gemeente, Peuterdorp en het DorpsInitiatief. Tussen deze partijen is afgesproken om te kijken hoe de openingstijden toch weer kunnen worden verruimd. Om dit onderzoek goed te kunnen doen is het uitermate belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben welke kinderen de komende jaren naar verwachting gebruik zullen maken van de Peuterspeelzaal.

Hierbij dus een dringende oproep om jullie kinderen, ook al zijn ze nog maar net geboren, op te geven bij Peuterdorp als je van plan bent om van deze faciliteit gebruik te maken. Geef ook duidelijk aan aan hoeveel ochtenden je denkt, ongeacht wat de huidige openingsdagen zijn / waren en dat het een aanmelding voor Borkelijntje betreft (opmerkingenvak in het formulier).

Denk niet dat het nog een tijd duurt voor je kind zover is, maar maak je behoefte zo vroeg mogelijk kenbaar door je kind NU in te schrijven! Dit biedt de beste kans om deze faciliteit in een uitgebreidere vorm dan nu voor ons dorp te behouden. Inschrijving brengt geen verdere verplichtingen met zich mee, mochten bijvoorbeeld de uiteindelijke openingsdagen jou niet passen

Voor verdere informatie, zie de Flyer en de internet site van Peuterdorp.

26.08.2015

Hoe veilig is onze gemeente? Lees meer in het volgende document

30.07.2015

Muggenoverlast in Borkel en Schaft

In de vergadering van 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de toenemende muggen populatie rond Borkel en Schaft en de Malpie. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van deze overlast. Dit is vervolgens opgeschreven in een notitie. Het college van b&w heeft op 21 juli jl. ingestemd met die notitie die u bij dit artikel aantreft. De papieren versie kunt u tijdens openstellingstijden van het Dorpshuis aldaar inzien.

De overlast die men vorige zomer in Borkel en Schaft heeft ervaren, is in 2014 op vele plekken in Nederland aan de orde geweest. In 2014 waren de omstandigheden voor muggen om zichzelf voort te planten bijzonder goed. Al vroeg in het jaar een goede temperatuur en daarna regelmatig regen zodat eitjes alle ontwikkelstadia konden doorlopen. Daardoor waren er veel meer muggen dan normaal. Conclusie is dat niet het vernattingsproject als bron van de overlast moet worden beschouwd, maar eerder de combinatie van weersomstandigheden in voorjaar/zomer en stilstaand water nabij de woning.

In de notitie die nu ter inzage ligt zijn tips opgenomen, die kunnen helpen om muggenoverlast rond de eigen woning te verminderen. De tips gaan vooral over de aanpak van plekjes waar sprake is van stilstaand water. Denk bijvoorbeeld aan emmers/bakjes in de tuin waar toevallig water in is komen te staan, maar ook aan een verstopte goot, etc.


Archieven