Werkgroepen

Aanvankelijk behandelde het Dorpsinitiatief alle onderwerpen gezamenlijk. Ieder lid met een eigen interesseveld en expertise, maar de meeste zaken werden met alle bestuursleden besproken in de maandelijkse vergaderingen. Uit de enquete en symposium zijn 7 thema’s naar voren gekomen die als belangrijk worden gezien voor de toekomst van Borkel & Schaft.

Deze thema’s zijn:

  • Woningbouw
  • Zorg
  • Verenigingen
  • Promotie
  • Buitengebied
  • School
  • Verkeer
  • Bio-diversiteit

In de enquete en tijdens het symposium heeft een aantal inwoners aangegeven dat ze bereid zijn om zich in te zetten voor een toekomstbestendig Borkel & Schaft. In december 2018 zijn deze inwoners en het Dorpsinitiatief bij elkaar gekomen om na te denken over de invulling van de verschillende thema’s. Diezelfde avond is de basis gelegd voor werkgroepen per thema. In iedere werkgroep zit minimaal 1 lid van het Dorpsinitiatief en een aantal dorpsbewoners. Terugkoppeling naar het bestuur van het Dorpsinitiatief vindt plaats in de maandelijkse vergadering.

Download via onderstaande link ”Kijk op de toekomst van Borkel&Schaft” met een uitgebreide toelichting over de werkgroepen. Bent u geïnteresseerd in een van deze werkgroepen? Meld u dan via het contact formulier op deze website.


Archieven